włoskiStrona bierna
Dodano: 2014-11-27 22:11:15

Strona bierna w języku włoskim funkcjonuje dokładnie tak samo jak w języku polskim. Pozwala skupić uwagę na tym co jest/zostało/będzie zrobione bardziej niż na tym kto daną czynność wykonuje. 

 

Może być tworzona tylko w przypadku czasowników przechodnich posiadających dopełnienie, ponieważ w stronie biernej podmiotem zdania staje się dopełnienie.

Schemat tworzenia strony biernej w poszczególnych czasach:

Czas/Tryb

Forma attiva

Forma Passiva

Czas teraźniejszy – Presente

Maria legge molti libri.

Molti libri sono letti da Maria.

Molti libri vengono letti da Maria.

Czas przeszły bliski dokonany –Passato prossimo

Maria ha letto molti libri.

Molti libri sono stati letti da Maria.

Czas przeszły niedokonany – Imperfetto

Maria leggeva molti libri da bambina.

Molti libri erano letti da Maria da bambina.

Molti libri venivano letti da Maria da bambina.

Czas zaprzeszły bliski – Trapassato prossimo

Molta gente aveva seguito la partita alla tv.

La partita era stata seguita alla tv da molta gente.

Czas przeszły odległy – Passato Remoto

Romolo e Remo fondarono Roma.

Roma fu fondata da Romolo e Remo.

Roma venne fondata da Romolo e Remo.

Czas przyszły prosty – Futuro Semplice

Maria comprerà molti libri.

Molti libri saranno comprati da Maria.

Molti libri verranno comprati da Maria.

Czas przyszły złożony – Futuro Anteriore

La televisione sicuramente avrà menzionato quell’incidente.

Quell’incidente sicuramente sarà stato menzionato dalla televisione.

Tryb warunkowy teraźniejszy- Condizionale Presente (Semplice)

Mario comprerebbe una Ferrari

Una Ferrari sarebbe comprata da Mario.

Una Ferrari verrebbe comprata da Mario.

Tryb łączący teraźniejszy – Congiuntivo Presente

Credo che Maria legga molti libri.

Credo che molti libri siano letti da Maria.

Credo che molti libri vengano letti da Maria.

Tryb łączący -  Congiuntivo Imperfetto

Credevo che Maria leggesse molti libri.

Credevo che molti libri fossero letti da Maria.

Credevo che molti libri venissero letti da Maria.

 

Jak można zauważyć do tworzenia strony biernej w języku włoskim służy czasownik essere i imiesłów czasu przeszłego – participio passato. Czasownik essere musi być odmieniony w takim czasie w jakim jest zdanie w stronie czynnej, natomiast od czasownika w stronie czynnej należy utworzyć participio passato. Należy również pamiętać o uzgodnieniu czasownika essere i participio passato w rodzaju i w liczbie z dopełnieniem, które staje się podmiotem. W czasach prostych czasownik essere może być zastąpiony przez czasownik venire. Znaczenie zdania nie zmienia się. Podmiot, w stronie biernej wprowadzony jest przez przyimek da, który odpowiada polskiemu przez.

 

Czasowniki modalne nie posiadają strony biernej, jeśli chcemy zamienić na stronę bierną zdanie , które zawiera czasowniki potere o dovere musimy stworzyć stronę bierną dla czasownika w bezokoliczniku, który po nich następuje, np.

Devi spedire questa lettera personalmente. -> Questa lettera deve essere spedita personalmente.

Strona bierna może być również utworzona, dla czasowników w czasach prostych, za pomocą czasownika andare, zmienia się wówczas znaczenie tj. podkreślamy, że coś musi, musiało albo będzie musiało być zrobione, np.

Questa maglietta va lavata a mano. = Questa maglietta deve essere lavata a mano.

 

Wszystkie artykuły