włoskiOkresy warunkowe
Dodano: 2014-11-27 22:12:40

W języku włoskim istnieją trzy podstawowe typy okresów warunkowych. Każdy typ przedstawia warunek oraz jego konsekwencję.

I okres warunkowy (rzeczywistość)

Używamy go gdy chcemy coś oznajmić. Służy do opisywanie faktów, praw fizyki, faktów naukowych, prawd ogólnych. Jeżeli zostanie spełniony warunek, automatycznie dojdzie do realizacji skutku.

Konstrukcja:

Se        +          Presente Indicativo    +          Presente Indicativo.

Se        +          Futuro Semplice         +          Futuro Semplice.

Se        +          Presente Indicativo    +          Futuro Semplice.

Se        +          Futuro Semplice         +          Presente Indicativo.

Przykład:

Se finirò il lavoro in tempo, vengo da te senz’altro.

Istnieje również możliwość użycia w I okresie warunkowym trybu rozkazującego:

Signora, se non si sente bene, vada dal medico!

 

II okres warunkowy

Co by było gdyby? Spekulacje na temat sytuacji hipotetycznych w teraźniejszości lub przyszłości.

Konstrukcja:

Se        +          Congiuntivo Imperfetto         +          Condizionale Presente.

Przykład:

Se avessi molti soldi, farei un giro del mondo.

 

III okres warunkowy

Warunek i skutek nie są możliwe do zrealizowania, często również dlatego, że odnoszą się do przeszłości, tzw. co by było gdybyśmy zrobili coś inaczej?

Konstrukcja:

Se        +          Congiuntivo Trapassato         +          Condizionale Composto.

Przykład:

Se fossi uscito prima, avrei visto tutto il film.

W języku mówionym zdarza się, że Congiuntivo Trapassato i Condizionale Composto zastąpione zostaje przez Imperfetto, np. Se uscivo prima, vedevo tutto il film.

Istnieje również możliwość połączenie II i III okresu warunkowego.

  •          Połączenie Se + II okres warunkowy + III okres warunkowy pozwala nam powiedzieć o tym, co zrobilibyśmy inaczej w przeszłości gdyby sytuacja obecna nie była taka jaka jest.

Konstrukcja:

Se        +          Congiuntivo Imperfetto         +          Condizionale Composto

Przykład:

Se non riuscissi a ricevere il lavoro, avrei studiato la lingua inglese inutilmente.

  •          Połączenie Se + III okres warunkowy + II okres warunkowy pozwala nam powiedzieć o tym, jak wyglądałaby moja obecna sytuacja gdybym zrobił coś co zrobiłem inaczej. Są tospekulacje na temat czynności wykonanych w przeszłości i ich hipotetycznego wpływu na teraźniejszość .

Konstrukcja:

Se        +          Congintivo Trapassato           +          Condizionale Presente

Przykład:

Se Marco avesse accettato quel lavoro, adesso sarebbe ricco.

 

Wszystkie artykuły