włoskiMowa zależna i niezależna
Dodano: 2014-11-27 22:14:19

Mowa zależna w języku włoskim pozwala powiedzieć nam co powiedział ktoś inny, ale nie bezpośrednio cytując słowa tej osoby, a przekazując zawartość jej wypowiedzi, np. za pomocą wstępu: Mario dice che…. Jeżeli taki wstęp odnosi się do teraźniejszości to zmiana czasu w zdaniu podrzędnym nie następuje. 

Wystarczy wówczas zmienić:

io, tu               -           lui, lei                         noi, voi                        -           loro

mio, tuo          -           suo                              nostro, vostro             -           loro

qui (qua)         -           lì (là)                           questo                         -           quello

Zmianie ulega również tryb rozkazujący.

Imperativo

Di + Infinito (bezokolicznik)

Anna dice:”Vai dal medico”.

Anna dice di andare dal medico.

 

Jeżeli taki wstęp odnosi się jednak do przeszłości to zmiana czasu w zdaniu podrzędnym jest konieczna. Imperativo zmienia się w taki sam sposób jak powyżej. Zmianie nie ulegają: Imperfetto Indicativo i Congiuntivo, Trapassato Prossimo, Remoto, Congiuntivo Trapassato i Condizionale Composto, np.

Imperfetto

Imperfetto

Disse: “Da bambina giocavo con mio fratello”.

Disse che da bambina giocava con suo fratello.

Trapassato Prossimo

Trapassato Prossimo

Gli ho detto: “Quando siamo entrati al cinema, il film era già iniziato.”.

Gli ho detto che quando eravamo entrati al cinema, il film era già iniziato.

Schemat zmian dla pozostałych czasów:

DISCORSO DIRETTO

DISCORSO INDIRETTO

Presente

Imperfetto

Anna ha detto: „Non lavoro il sabato”.

Anna ha detto che non lavorava il sabato.

Passato Prossimo

Trapassato Prossimo

Lui ha detto: “Ho abitato in Italia per 10 anni”.

Lui ha detto che aveva abitato in Italia per 10 anni.

Passato Remoto

Trapassato Prossimo

Clara rispose:”Noi fummo molto felici 10 anni fa”.

Clara rispose che loro erano stati molto felici 10 anni prima.

Futuro Semplice

Condizionale Composto

Marco ha annunciato: “Fra dieci giorni partirò per Berlino”.

Marco ha detto che dopo dieci giorni sarebe partito per Berlino.

Congiuntivo Presente

Congiuntivo Imperfetto

Nina ha detto: “Penso che loro siano felici”.

Mina ha detto che pensava che loro fossero felici.

Congiuntivo Passato

Congiuntivo Trapassato

I Rossi hanno risposto:”Crediamo che Maria sia già partita”.

I Rossi hanno risposto che credevano che Maria fosse già partita.

Condizionale Semplice

Condizionale Composto

Mario ha giurato: ”Comprerei una Ferrari.”.

Mario ha giurato che avrebbe comprato una Ferrari.

 

Zamianie ulegają również:

ora                  -           allora, in quel momento

oggi                 -           quel giorno

domani           -           il giorno dopo, l’indomani

ieri                  -           il giorno prima

fra                   -           dopo

... fa                -           ... prima

stasera                        -           quella sera

stamattina      -           quella mattina

venire             -           andare (np. Marta ha detto: “I miei nonni vengono spesso a trovarmi”. Marta ha detto che I suoi nonni andavano spesso a trovarla.)

 

Pytania:

DISCORSO DIRETTO

DISCORSO INDIRETTO

Presente

Imperfetto Congiuntivo o Indicativo

Anna ha chiesto a Maria: „Che lavoro fai?”.

Anna ha chiesto a Maria che lavoro facessi (faceva).

Passato Prossimo

Congiuntivo trapassato o Trapassato Prossimo

Anna ha chiesto a Maria: „Che lavoro hai fatto dieci anni fa?”.

Anna ha chiesto a Maria che lavoro avesse fatto (aveva fatto) dieci anni prima.

 

Okresy warunkowe:

DISCORSO DIRETTO

DISCORSO INDIRETTO

I, II, III okres warunkowy

III okres warunkowy

Mia madre mi ha detto: “Se vuoi avere un buon lavoro devi studiare”.

Mia madre mi ha detto se avessi voluto avere un buon lavoro avrei dovuto studiare.

 

Wszystkie artykuły