niemieckićwicenie gramatczne (Perfekt)
Dodano: 2016-06-23 10:40:08

Uzupełnij zdania w czasie przszłym Perfekt

1. Kasia hat keine Hausaufgaben .................( machen)

2. Der Wecjker hat um 7 Uhr .............( klingeln)

3. SIe  hat sich am Strand .................(sonnen)

4. Ich habe heute morgen die Zahne ...............(putzen)

5.Hast du gestern Computer ................( spielen)

Przetłumacz słownictwo:

1. chory

2 zdrowy

3 kaszel

4 goraczka

5 przeziębienei

Wszystkie artykuły