Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Aktualności

2017-09-04

BEST CJO rozdaje TABLETY!!! Sprawdź czy i Ty możesz zgarnąć tablet albo stówkę?

Specjalnie dla naszych kursantów przygotowaliśmy super promocję, w której mogą zgarnąć TABLET firmy LENOVO o wartości 300zł albo 100 zł w gotówce! Zainteresowany takim prezentem? Szczegóły przeczytasz poniżej.

 

W tym roku BEST CJO nie czeka na Gwiazdkę i otwiera worek z prezentami już TERAZ !!! A w bestowym worku do rozdania czeka gotówka albo tablety Lenovo!

 

Sprawdź jak zdobyć prezenty !!!

 

ZGARNIJ STÓWKĘ 

Jak zgarnąć STÓWKĘ w gotówce lub rabacie? To proste. Jeżeli Słuchacz zapisze się na kurs a następnie przyprowadzi znajomego, który także zapisze się do BEST CJO na kurs językowy, obie osoby zgarniają po 100zł! Nowy kursant otrzymuje 100zł w rabacie na kurs, natomiast Słuchacz wybiera: "stówkę" w gotówce lub rabacie od cenu kursu. To jeszcze nie koniec! Im więcej nowych osób przyprowadzisz tym więcej stówek od nas dostajesz :), no chyba, że wolisz TABLET. 

 

ZGARNIJ TABLET

Jak zgarnąć TABLET marki LENOVO o wartości 300zł? Tu już mamy aż 4 sposoby :) Czyli jeszcze prościej. Musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. Zapisz się na kurs, uzyskaj rabat dla nowego klienta lub za kontynuację a następnie przyprowadź 2 znajomych. Po tym jak się zapiszą na kurs, twoi znajomi dostaną rabat 80zł dla Nowego Klienta, a Ty zgarniesz TABLET! (Idealna opcja dla osób posiadających paczkę znajomych) 
 2. Zapisz się na 2 kursy do BEST CJO w katalogowej cenie i zgarnij TABLET! (Idealna opcja dla osób ambitnych)
 3. Zapisz siebie i osobę z rodziny lub partnera/kę na kurs w katalogowej cenie i zgarnij TABLET! (Idealna opcja dla par i rodzin)
 4. Zapisz się na kurs w katalogowej cenie i powiększ kurs o pakiet TABLET o wartości 200zł, wtedy oprócz standardowych składników kursu takich jak np. podręcznik, dostaniesz także TABLET! (Idealna opcja dla kursantów, którym kurs opłaca tzw. "sponsor" - czyli np.  rodzic, opiekun, dziadkowie, pracodawca lub instytucja dofinansująca)

 

A oto REGULAMINY obu promocji 

 

Regulamin promocji „ZGARNIJ STÓWKĘ” w BEST CJO z dnia 01.08.2018

DEFINICJE 

Definicje użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. BEST CJO oznacza PHU „BEST” Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Kopernika 1B oraz z oddziałami w Bieruniu (43-150) ul. Macieja 1, w Pszczynie (43-200) Plac Targowy 15, w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) ul. Kolejowa 15, w Bielsku-Białej (43-300) ul. Cechowa 13, NIP: 646-182-12-12, Regon: 273601216.

 2. Słuchacz (osoba zapisana) oznacza osobę, która ma podpisaną umowę uczestnictwa w kursie stacjonarnym w BEST CJO w bieżącym roku szkolnym. Słuchacza poniżej 13 roku życia reprezentuje wyłącznie jego Przedstawiciel Ustawowy. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji przez Słuchacza w wieku powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, jest przedłożenie BEST CJO pisemnej zgody jego Przedstawiciela Ustawowego na czytelnie podpisanym formularzu udostępnionym przez BEST CJO.

 3. Nowy kursant oznacza osobę, która nie była dotychczas kursantem BEST CJO, ani nie posiadała rezerwacji na kurs w bieżącym roku szkolnym, a podpisała umowę uczestnictwa w kursie stacjonarnym z polecenia Słuchacza. Nowego Kursanta poniżej 18 roku życia reprezentuje wyłącznie jego Przedstawiciel Ustawowy.

 4.   Bonus oznacza nagrody finansowe w wysokości 100 zł za spełnienie warunków promocji.
 5. Regulamin promocji oznacza niniejszy dokument.

 6. Regulamin BEST CJO oznacza pełny regulamin BEST CJO obowiązujący wszystkich Słuchaczy.

ORGANIZACJA PROMOCJI
 1. Słuchacz poleca naukę w BEST CJO Nowemu Kursantowi. Słuchacz i Nowy Kursant przychodzą razem do oddziału BEST CJO. Nowy Kursant podpisuje umowę uczestnictwa w całorocznym kursie stacjonarnym w tym samym roku szkolnym, co Słuchacz oraz wpłaca minimum 200zł na poczet opłaty za kurs.

 2. Słuchacz otrzymuje Bonus w kwocie 100,00 zł, w formie pomniejszenia należnych BEST CJO wierzytelności z tytułu niezapłaconej części ceny za swój kurs stacjonarny lub w formie wypłaconej gotówki według jego wyboru dokonanego przy podpisywaniu umowy przez Nowego Kursanta. Wypłata gotówki może nastąpić do 7 dni roboczych w ustalonym wspólnie terminie.

 3. Słuchacz i Nowy Kursant akceptują niniejszy Regulamin podpisując go. Podpisane Regulaminy zostają dołączone do umów Słuchacza i Nowego Kursanta.

 4. Słuchacz może otrzymać wielokrotność Bonusu przyprowadzając większą liczbę Nowych Kursantów.

 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Nowy Kursant otrzymuje rabat w kwocie 100zł i jest to rabat maksymalny niełączący się z innymi rabatami i promocjami.

 6. W razie rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego przez Słuchacza, Słuchacz zgodnie z umową traci rabaty, jak również Bonus, który podlega zwrotowi na rzecz BEST CJO.

 7. W razie rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego przez Nowego Kursanta do wyliczenia rezygnacji zostanie doliczona kwota 100zł z tytułu niniejszej Promocji Zgarnij Stówkę.

 8. Niniejsza Promocja trwa od 01.08.2018 do 31.12.2018.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy Słuchacz korzystający z Promocji Cash Back, a także Nowy Kursant zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 3. W razie ewentualnych sporów właściwy będzie Sąd Rejonowy w Tychach. 

 

Regulamin promocji „ZGARNIJ TABLET” w BEST CJO z dnia 28.08.2018

DEFINICJE 

Definicje użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. BEST CJO oznacza PHU „BEST” Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Kopernika 1B oraz z oddziałami w Bieruniu (43-150) ul. Macieja 1, w Pszczynie (43-200) Plac Targowy 15, w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) ul. Kolejowa 15, w Bielsku-Białej (43-300) ul. Cechowa 13, NIP: 646-182-12-12, Regon: 273601216.

 2. Słuchacz (osoba zapisana)oznacza osobę, która ma podpisaną umowę uczestnictwa w kursie stacjonarnym w BEST CJO w bieżącym roku szkolnym. Słuchacza poniżej 13 roku życia reprezentuje wyłącznie jego Przedstawiciel Ustawowy. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji przez Słuchacza w wieku powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, jest przedłożenie BEST CJO pisemnej zgody jego Przedstawiciela Ustawowego na czytelnie podpisanym formularzu udostępnionym przez BEST CJO.

 3. Nowy kursant oznacza osobę, która nie była dotychczas kursantem BEST CJO, ani nie posiadała rezerwacji na kurs w bieżącym roku szkolnym, a podpisała umowę uczestnictwa w kursie stacjonarnym z polecenia Słuchacza. Nowego Kursanta poniżej 18 roku życia reprezentuje wyłącznie jego Przedstawiciel Ustawowy.

 4. Członek Rodziny (Partner) - osoba, z którą słuchacz wspólnie zamieszkuje lub prowadzi "gospodarstwa domowe" .

 5. Tablet - tablet marki Lenovo o parametrach: 7 cali, pamieć flash 8GB, pamięć RAM 1GB o wartości około 300zł (model 7 Essential TB-7304F) lub inny tablet o podobnych parametrach. 

 6. Regulamin promocji oznacza niniejszy dokument.

 7. Regulamin BEST CJO oznacza pełny regulamin BEST CJO obowiązujący wszystkich Słuchaczy.

ORGANIZACJA PROMOCJI
 1. Aby otrzymać Tablet,

  a) Słuchacz poleca naukę w BEST CJO 2 Nowym Kursantom. Słuchacz i Nowi Kursanci przychodzą razem do oddziału BEST CJO. Nowi Kursanci podpisują umowę uczestnictwa w całorocznym kursie stacjonarnym w tym samym roku szkolnym, co Słuchacz oraz wpłacają minimum 200zł na poczet opłaty za kurs. Nowi Kursanci otrzymują rabat w kwocie 80zł i jest to rabat maksymalny niełączący się z innymi rabatami i promocjami.

  b) Słuchacz zapisuje się do BEST CJO na 2 całoroczne kursy stacjonarne w cenie katalogowej. Słuchaczowi z tego tytułu nie przysługują żadne rabaty. 

  c) Słuchacz przyprowadza do BEST CJO Członka Rodziny (Partnera). Słuchacz i Członek Rodziny przychodzą razem do oddziału BEST CJO. Członek Rodziny (Partner) podpisuje umowę uczestnictwa w całorocznym kursie stacjonarnym w tym samym roku szkolnym, co Słuchacz oraz wpłaca minimum 200zł na poczet opłaty za kurs. Słuchacz i Członek Rodziny (Partner) zgadzają się na ceny katalogowe i akceptują fakt, że nie przysługują im żadne rabaty. Jeżeli Słuchacz był zapisany wcześniej zgadza się na zmianę ceny w umowie na cenę katalogową bez rabatu.  

  d) Słuchacz zapisuje się na całoroczny kurs stacjonarny w cenie katalogowej  i akceptuje fakt, że nie przysługuje mu żaden rabat oraz dokupuje pakiet TABLET w cenie 200zł. 

 2. Słuchacz, Nowi Kursanci lub Członek Rodziny (Partner) akceptują niniejszy Regulamin podpisując go. Podpisane Regulaminy zostają dołączone do umów wszystkich stron.

 3. Słuchacz może otrzymać wielokrotność Tabletów przyprowadzając większą liczbę Nowych Kursantów lub Członków Rodziny zachowując powyższe zasady. 

 4. Słuchacz otrzymuje bonus w postaci Tabletu w terminie ustalonym z BEST CJO. Słuchacz kwituje odbiór Tabletu. 

 5. W wypadku gdyby którykolwiek z wybranych kursów nie utworzył się, a Słuchacz otrzymał już tablet, to strona, której kurs nie utworzył się zobowiązana jest wybrać taki kurs, który się utworzył. W przeciwnym razie strona ta zobowiązuje się zwrócić połowę Kosztu Promocji w kwocie 150zł. Alternatywnym rozwiązaniem będzie sytuacja, w której Słuchacz zmieni rodzaj promocji na promocję z dokupieniem Pakietu TABLET, a wtedy strona, której kurs nie utworzył się, będzie zwolniona z konieczności zwrotu kosztów promocji.
 6. W razie rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego przez Słuchacza, Słuchacz zgodnie z umową traci rabaty, jak również zobowiązuje się zwrócić koszt Promocji Zgarnij Tablet w kwocie 300zł.

 7. W razie rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego przez Nowego Kursanta, Członka Rodziny (Partnera) albo Słuchacza, który rezygnuje z jednego z 2 kursów objętych Promocją Zgarnij Tablet, do wyliczenia rezygnacji poza utratą ewentualnego rabatu zostanie doliczona kwota 150zł, z tytułu niniejszej Promocji.

 8. Niniejsza Promocja trwa od 28.08.2018 do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasu Tabletów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy Słuchacz korzystający z Promocji Zgarnij Tablet, a także Nowy Kursant lub Członek Rodziny (Partner) zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 3. W razie ewentualnych sporów właściwy będzie Sąd Rejonowy w Tychach. 

 

Zachęcamy do udziału w wybranej promocji :)

 

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij