Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Aktualności

2020-03-23

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25.03.2020 wszystkie zajęcia będą zdalne (online).

Szanowni Kursanci, w związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) na podstawie § 1 w zw. z § 12 ww. rozporządzenia BEST Centrum Języków Obcych informuje, iż począwszy od dnia 25 marca 2020r.:

 

- wszystkie zajęcia we wszystkich grupach będą odbywały się zdalnie, w szczególności za pomocą komunikatorów internetowych, przy czym o szczegółach techniczno-organizacyjnych będzie Państwo informowani na bieżąco odrębnie w formie e-mail na wskazany nam przez Państwa adres lub telefonicznie na wskazany nam przez Państwa numer telefonu podczas zapisu, ewentualnie prosimy o zasięgnięcie informacji w sekretariacie BEST (bez wizyty bezpośredniej),

- zajęcia dla poszczególnych grup będą odbywały się w tych samych dniach i godzinach jak dotychczas, zgodnie z harmonogramem, chyba że wszystkie zainteresowane strony ustalą inaczej.

 

To oznacza iż, zajęcia zdalne w dniach 12-24.03.2020 odbywają się na podstawie zebranych zgód na kursach, na których kursanci wyrazili taką zgodę. Zajęcia od 25.03.2020 odbywają się na wszystkich kursach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020.

 

mgr Dariusz Wiśniewski - Dyrektor
Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego
BEST Centrum Języków Obcych

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij