Szkoła

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Polski dla obcokrajowców

 

STOPIEŃ I - grupa PL1

 

Zajęcia 2 x w tygodniu po 75 minut

 

GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Terminologia gramatyczna po polsku
 • Pytania o informację (Skąd on jest?)
 • Pytania o rozstrzygnięcie
 • Odmiana czasowników "być", "mieć" i mieszkać
 • Przysłowki, zaimki osobowe
 • Pytania o informację (Kto to jest? Co to jest?)
 • Mianownik rzeczownika
 • Przymiotniki l. poj. w funkcji podmiotu
 • III i IV koniugacja
 • Przymiotniki od narodowości
 • Biernik l. poj przymiotników i rzeczowników
 • Zaimki dzierżawcze w mianowniku
 • Iinteresować się + narzędnik
 • Lubić + biernik, lubić + bezokolicznik
 • Czasowniki modalne
 • Zestawienie koniugacji
 • Podawanie cen
 • Czasowniki ruchu: iść/chodzić, jechać/jeździć
 • Zestawienie czasowników: umieć, wiedzieć, znać
 • Biernik i narzędnik
 • Czas przeszły aspekt niedokonany (Jak długo? Jak często?);czas przeszły aspekt dokonany
 • Celownik zaimków osobowych
 • Czas przyszły
 • Dopełniacz, biernik, narzędnik i miejscownik
 • Dopelniacz, narzednik i miejscownik; rzeczowniki odczasownikowe
 • Struktura: życzyć + celownik + dopełniacz
 • Dopełniacz, biernik i narzędnik jako dopełnienie bliższe
 • Słowa obce w języku polskim.
 • Ważne zwroty
 • Liczebniki 1-10
 • Nawiązywanie kontaktu; imie, nazwisko; adres
 • Pytanie i wyrażanie samopoczucia
 • Liczebniki 11-100
 • Internacjonalizmy (przymiotniki)
 • Opis wyglądu i charakteru
 • Narodowości, zawody
 • Wiek; rodzina i stosunki osobiste
 • Czasowniki opisujace hobby
 • Przysłowki okreslające czestotliwość
 • Liczebniki do 1000
 • Nazwy żywności, potraw i napojów
 • Rutyna dnia codziennego; pory dnia, godziny; nazwy dni tygodnia
 • Środki komunikacji
 • Nazwy sklepów i punktów usługowych
 • Nazwy miar i ilości
 • Nazwy ubrań, kolorów
 • Idiomy związane z kolorami
 • Nazwy miesiecy w miejscowniku; okoliczniki czasu; biografia
 • Plany; okoliczniki czasu cd.
 • Położenie geopolityczne Polski; nazwy kierunków świata
 • Nazwy obiektów w mieście; nazwy zabytków;
 • Urlop; dworzec; lotnisko; hotel; biuro podróży
 • Urzadzanie i wyposażanie mieszkania
 • Rodzaje pomieszczeń
 • Wynajmowanie mieszkania
 • Nazwy zjawisk atmosferycznych i pór roku
 • Nazwy cześci ciała
 • Nazwy objawów choroby
 • Nazwy dyscyplin sportowych; czasowniki zwiazane ze sportem
 • Nauka; kursy; pamięć
 • Nazwy świąt, tradycji; imieniny; urodziny
 • Nazwy urządzeń biurowych; słownictwo komputerowe

 

STOPIEŃ I - grupa PL1+

 

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minut

 

GRAMATYKASŁOWNICTWO
 • Dokąd+dopełniacz, na co+biernik; tak+biernik, nie+dopełniacz
 • Podoba mi się - celownik zaimków osobowych; dopełniacz liczby mnogiej w określaniu ilości; powtórzenie biernika nosić, mieć na sobie
 • Czas przeszły; odmiana w czasie przeszłym czasowników iść, móc, jeść
 • Czas przyszły niedokonany; powtórzenie czasu przeszłęgo i teraźniejszego
 • Miejscownik przymiotników i rzeczowników, wyrażenia przyimkowe z do, u, na nad, w
 • Mianownik l. mnogiej rzeczowników i przymiotników rodzaju niemęskoosobowego; przymiotnik/przysłówek; struktura boli/bolą mnie…
 • Czas przeszły (dokonany); czasowniki odczasownikowe
 • Dopełniacz, biernik, narzędnik+uczyć się, zajmować się, interesować się
 • Życzyć+celownik+dopełniacz
 • Godziny, powtórzenie dni tygodnia i codziennych czynności, nazwy środków transportu
 • Nazwy sklepów, nazwy miar i ilośći, ubrań, kolorów.
 • Nazwy miesięcy w miejscowniku i okoliczniki czasu - wczoraj, w zeszłym tygodniu
 • Plany, okoliczniki czasu, postanowienia noworoczne.
 • Nazwy kierunków świata, nazwy oiektów w mieście, zabytków; dworzec, lotnisko, hotel, kamping, biuro podróży
 • Wyposażenie mieszkania, rodzaje pomieszczeń; nazwy części ciała, nazwy objawów choroby
 • Życiorys, czasowniki związane ze sportem, nazwy dyscyplin sportowych.
 • Nauka, kursy, pamięć.
 • Tradycje, święta, uroczystości

 

 

 

 

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij