Pszczyna

Kursy językowe

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Aktualności

2019-08-29

15-ste urodziny BEST CJO w Pszczynie! Zapisz się z RABATEM 150ZŁ lub WYGRAJ KURS

Rok 2019 jest dla oddziału BEST CJO w Pszczynie rokiem szczególnym, z dumą przewracamy kartki kalendarza i wspominamy nasze pierwsze kroki. Początki nie były łatwe, wchodząc na pszczyński rynek edukacji konkurowało z nami wiele innych szkół językowych co wymagało od naszego małego oddziału sporo pracy i zaangażowania by zdobyć Państwa zaufanie. Jednak z perspektywy czasu nie mamy wątpliwości – ponad 2000 zadowolonych Klientów, atrakcyjna, obszerna oferta nauki języków dopasowana do Państwa potrzeb, profesjonalna kadra lektorska są potwierdzeniem naszego sukcesu. Dzięki naszym staraniom  jesteśmy obecnie najlepiej rozpoznawalną i największą szkołą językową w powiecie pszczyńskim. Cieszymy się, że są Państwo z nami i z niecierpliwością czekamy na kolejne urodziny.

Moc atrakcji urodzinowych w BEST CJO Pszczyna!

RABAT URODZINOWY AŻ 150ZŁ

W związku z 15 urodzinami pszczyńskiego oddziału BEST CJO, każdy klient, który pojawi się w naszym oddziale aby podpisać umowę, otrzyma atrakcyjny rabat 150zł

KONKURS URODZINOWY – WYGRAJ KURS!

Dodatkowo wszystkim dzieciom i młodzieży proponujemy udział w konkursie urodzinowym z atrakcyjnymi nagrodami. Główną nagrodą w konkursie jest semestralny kurs wybranego języka obcego w BEST CJO w Pszczynie, zaś dla pozostałych uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne rabaty, pozycje książkowe i zestawy firmowych gadżetów.

 

Co należy zrobić?


KONKURS dla dzieci w wieku od 6-11 lat:
Stwórz komiks z naszymi superbohaterami KIDDO pod tytułem „Urodzinowa przygoda z superbohaterami KIDDO”

KONKURS dla młodzieży w wieku od 12-15 lat.
Napisz opowiadanie „Jeden dzień z życia superbohatera Teener”

Zarówno komiks jak i opowiadanie należy napisać w dowolnym języku obcym. Prace można składać w oddziale BEST CJO Pszczyna lub drogą mailową na adres: pszczyna@bestcentrum.pl do 23.09.2019. Wyniki  zostaną ogłoszone w dniu 25.09.2019 na naszej stronie oraz na facebooku: www.fb.com/bestcjo.pszczyna

UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem konkursem chcąc dać szansę wszystkim uczestnikom postanowiliśmy wydłużyć okres przyjmowania prac do dnia 30.09.2019. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03.10.2019.

Pamiętaj! 
Aby twoja praca mogła wziąć udział w konkursie musi być dołączony do niej formularz zgłoszenia podpisany przez twojego rodzica bądź opiekuna a w nim muszą zostać zaznaczone wszystkie zgody RODO. Formularz dostępny jest TUTAJ oraz w BEST CJO w Pszczynie, Plac Targowy 15, II p. 

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO

§ 1 - Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Zaprezentowanie własnych zdolności i kreatywności przy tworzeniu komiksu z użyciem postaci superbohaterów oraz ukazanie umiejętności pisarskich oraz językowych przy formułowaniu opowiadania o tematyce superbohaterów.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
 3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci oraz wzmacnianie twórczego myślenia u młodzieży.

§ 2 - Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest PHU BEST Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski (BEST CJO) z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Kopernika 1B.

§ 3 - Założenia organizacyjne

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat, które wyrażą taką chęć.
 2. Prace mogą być wykonane w kategoriach : Komiks i Opowiadanie.
 3. Format prac w postaci komiksu, określamy jako  historię obrazkową z wykorzystaniem postaci graficznych KIDDO z dodanym tekstem w dowolnym języku obcym. Prace w formie opowiadania powinny zostać sporządzone w dowolny języku obcym o tematyce „ Jeden dzień z życia superbohatera TEENER” oraz powinny odpowiadać ogólnie przyjętym zasadom tworzenia wypracowań.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz ZGŁOSZENIA – do pobrania na naszej stronie internetowej.
 5. Każdy z uczestników konkursu może przekazać po jednej pracy.
 6. Z chwilą przekazania pracy celem udziału w Konkursie wszelkie prawa autorskie na wszystkich znanych polach eksploatacji do prac zostają przeniesione nieodpłatnie na Organizatora z odpowiedzialnością autora za ich ewentualne wady prawne (np. plagiat). Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w dowolnej technice w materiałach i publikacjach, w tym publikacji w Internecie i innych mediach, jak też wykorzystywania do wszelkich swoich działalności marketingowych bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.
 7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu, a tym samym z wyrażeniem zgody w imieniu uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów na otrzymywanie informacji handlowej, w tym w formie elektronicznej, o ofercie Organizatora, jak i przetwarzanie w tym celu oraz do celów organizacji Konkursu, jak i celów marketingowych, swoich danych osobowych, w szczególności ich upublicznienie, w tym imienia, nazwiska i swojego wizerunku w materiałach reklamowych BEST CJO i na stronie internetowej www.bestcentrum.pl oraz na portalu Facebook www.fb.com/bestcentrum i Instagram. Administratorem danych osobowych będzie Organizator. Uczestnicy, ich rodzice i opiekunowie prawni mają prawo wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym brak zgody powoduje eliminację z udziału w Konkursie
 9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 4 – Terminy i ocena prac konkursowych

 1. Prace należy przesyłać w terminie  od 29.08.2019 do 23.09.2019r na adres mailowy: pszczyna@bestcentrum.pl lub składać osobiście w oddziale BEST w Pszczynie przy ul. Plac Targowy 15.
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, jakość wykonania i oryginalność, kreatywność oraz znajomość języka obcego.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora.

§ 5 - Ogłoszenie wyników Konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia: 25.09.2019r na stronie internetowej www.bestcentrum.pl oraz facebook

§ 6 – Nagrody

 1. Organizator przyzna jedną nagrodę główną w danej kategorii: Komiks i Opowiadanie. Nagrodą będzie jeden semestr nauki gratis w BEST CJO w grupach KIDDO i TEENER. Organizator przewidział również atrakcyjne nagrody pocieszenia w postaci rabatów na kursy językowe oraz zestawy gadżetów BEST.
 2. Organizator zastrzega, iż nagroda w postaci jednego semestru nauki gratis w BEST CJO nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inny produkt.

%MCEPASTEBIN%

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij