EFS

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Rekrutacja

loga_na_wwwv640_1283090657.JPG
 
www.efs.gov.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bezpłatne szkolenia dla osób aktywnych zawodowo,
które ukończyły 50 rok życia.


Projekt obejmuje BEZPŁATNE kursy z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
prowadzone metodą nauki "NA SPOKOJNIE"
zakończone międzynarodowym egzaminem TOEIC
wraz z KURSEM SZYBKIEGO CZYTANIA I ZAPAMIĘTYWANIA.
REKRUTACJA

Od 20 września 2012 do 15 października 2012 do godziny 15:00 (decyduje kolejność zgłoszeń).


UWAGA!!!

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU REKRUTACJI - NR 1 (z dn. 16.10.2012)

Informujemy iż rekrutacja zostaje przedłużona w następujących lokalizacjach:
BIERUŃ: do soboty 20.10.2012 do godz. 13:00
CZECHOWICE: do czwartku 18.10.2012 do godz. 19:00

- biuro projektu w Bieruniu, ul. Macieja 1, tel. 32 216 53 86 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 14.00-20.30 oraz sobota: 09.00-14.00 (piątek nieczynne)

- biuro projektu w Czechowicach Dziedzicach, Kolejowa 15 (I piętro), tel. 32 215 21 88 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 14.00-20.30 oraz sobota: 09.00-14.00 (piątek nieczynne)


INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU REKRUTACJI - NR 2 (z dn. 17.10.2012)


Szanowni Państwo!


Z uwagi na fakt, iż projekt przewiduje objęcie wsparciem 44 mężczyzn, informujemy, iż we wszystkich lokalizacjach biur rekrutacji są jeszcze wolne miejsca dla Panów. Zapraszamy mężczyzn do składania dokumentów rekrutacyjnych do dnia 20.10.2012 do 13:00

- biuro projektu w Tychach, ul. Kopernika 1B, tel. 32 217 78 01 - czynne:

od poniedziałku do piątku: 09.00-20.30 sobota: 09.00-13.00

- biuro projektu wBielsku-Białej, ul. Cechowa 6, Tel. 33 821 99 55 – czynne:

od poniedziałku do piątku: 13.30-20.00
- biuro projektu w Bieruniu, ul. Macieja 1, tel. 32 216 53 86 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 14.00-20.30 sobota: 09.00-14.00

- biuro projektu w Pszczynie, Plac Targowy 15 (II Piętro), tel. 32 447 07 23 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 14.00-20.30 piątek: 14.00-19.30 sobota: 09.00-13.00

- biuro projektu w Czechowicach Dziedzicach, Kolejowa 15 (I piętro), tel. 32 215 21 88 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 14.00-20.30 sobota: 09.00-14.00

 GRUPA DOCELOWA

 

Grupą docelową Projektu jest 120 pracujących osób dorosłych powyżej 50 roku życia (76 kobiet i 44 mężczyzn) zamieszkałych i/lub pracujących w woj. śląskim, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło.MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU


Dla potrzeb prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych rezultatów ustala się iż w Projekcie udział weźmie

 

- 30 osób deklarujących udział w zajęciach w Tychach: 3 grupy po 10 osób,

- 20 osób deklarujących udział w zajęciach w Bieruniu: 2 grupy po 10 osób,

- 20 osób deklarujących udział w zajęciach w Pszczynie: 2 grupy po 10 osób,

- 20 osób deklarujących udział w zajęciach w Czechowicach Dziedzicach: 2 grupy po 10 osób,

- 30 osób deklarujących udział w zajęciach w Bielsku-Białej: 3 grupy po 10 osóbDOKUMENTY

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

- kserokopia dokumentu poświadczającego wiek i zamieszkanie
- formularz rekrutacyjny - do pobrania
- zaświadczenie o zatrudnieniu - do pobrania

 

UWAGA przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych w biurze rekrutacji każdy kandydat musi napisać test predyspozycji językowych oraz test diagnostyczny z języka angielskiego (test językowy tylko w przypadku gdy był już kontakt z językiem obcym). Na każdy test nalezy przeznaczyc około 20 minut czasu.

 

REKRUTACJA GDZIE I KIEDY

 

Adresy biur rekrutacji i godziny rekrutacji, w których należy złożyć w/w komplet dokumentów:


Od 20.09.2012 –06.10.2012


- biuro projektu w Tychach, ul. Kopernika 1B, tel. 32 217 78 01 - czynne:

od poniedziałku do piątku: 09.00-20.30
sobota: 09.00-13.00

- biuro projektu w Bielsku-Białej, ul. Cechowa 6, Tel. 33 821 99 55 – czynne:

od poniedziałku do czwartku: 11.00-19.00

piątek: 11.00-17.30

sobota: 09.15-13.00
- biuro projektu w Bieruniu, ul. Macieja 1, tel. 32 216 53 86 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 11.00-18.30
piątek: 10.00-17.30

sobota: 09.00-13.00

- biuro projektu w Pszczynie, Plac Targowy 15 (II Piętro), tel. 32 447 07 23 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 11.00-19.00
piątek: 11.00-18.00

sobota: 09.00-13.00

- biuro projektu w Czechowicach Dziedzicach, Kolejowa 15 (I piętro), tel. 32 215 21 88 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 10.00-18.00
piątek: 11.00-17.30

sobota: 09.00-13.00

 

od 08.10.2012 –31.10.2012

 

- biuro projektu w Tychach, ul. Kopernika 1B, tel. 32 217 78 01 - czynne:

od poniedziałku do piątku: 09.00-20.30
sobota: 09.00-13.00

- biuro projektu w Bielsku-Białej, ul. Cechowa 6, Tel. 33 821 99 55 – czynne:

od poniedziałku do piątku: 13.45-20.15
- biuro projektu w Bieruniu, ul. Macieja 1, tel. 32 216 53 86 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 14.00-20.30
sobota: 09.00-14.00

- biuro projektu w Pszczynie, Plac Targowy 15 (II Piętro), tel. 32 447 07 23 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 14.00-20.30
piątek: 14.00-19.30

sobota: 09.00-13.00

- biuro projektu w Czechowicach Dziedzicach, Kolejowa 15 (I piętro), tel. 32 215 21 88 - czynne:

od poniedziałku do czwartku: 14.00-20.30
sobota: 09.00-14.00

 

OGÓLNA HIERARCHIA REKRUTACJI:


- zgodność z kryteriami grupy docelowej (patrz punkt GRUPA DOCELOWA)

- wiek powyżej 50 lat

- płeć (76 kobiet / 44 mężczyzn)

- wykształcenie-wyższe i średnie pierwszeństwo w projekcie

- kolejność zgłoszeń

- limit do 20% uczestników zatrudnionych u jednego przedsiębiorcy


W przypadku braku możliwości utworzenia pełnej grupy na danym poziomie znajomości języka angielskiego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, utworzona zostanie pełna 10-cioosobowa grupa o poziomie jaki reprezentuje większość beneficjentek/tów spełniających kryteria rekrutacji.O KURSIE


Projekt obejmuje BEZPŁATNY kurs na który składaja się:

  • KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO "NA SPOKOJNIE" 120 godzin lekcyjnych
  • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE "1 to 1" - indywidualne zajęcia języka angielskiego"1 to 1" z native speakerem (5 godzin lekcyjnych na 1 uczestnika)
  • KURS SZYBKIEGO CZYTANIA I ZAPAMIĘTYWANIA (24 godziny lekcyjne)

 

Kursy rozpoczynają się w listopadzie 2012 zajęciami z mnemotechniki, natomiast od grudnia 2012 do listopada 2013 odbywać się będą zajęcia językowe.

 

Mnemotechniki, czyli "Kurs szybkiego czytania i zapamiętywania" obejmuje 24 godziny lekcyjne, realizowane w ramach
listopada 2012. Zajęcia mają na celu ułatwić naukę języka obcego.  Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu.


Kurs językowy obejmuje 120 godzin lekcyjnych w grupie realizowanych od grudnia 2012 do listopada 2013 oraz 5h lekcyjnych zajęć indywidualnych z native speakerem .  Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po 90minut. Dokładne dni i godziny zostaną ustalone przed rozpoczęciem kursów przez organizatora. Prawdopodobne godziny wczesno popołudniowe (od godziny ok. 15.20). Nie przewiduje się możliwości wyboru dni i godzin zajęć przez kursantów.


Kursy na spokojnie przygotowywane są z myślą o osobach których krępuje nauka w gronie kursantów o wiele młodszych oraz takich, które preferują wolniejszy tryb nauki. Głównym założeniem kursu jest doskonalenie komunikacji językowej, dlatego też jego program opiera się na konwersacjach i rozmowach. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o najnowsze materiały z możliwością wykorzystania pomocy multimedialnych, a także licznych materiałów lektorskich.

Kursy językowe zostaną zakończone egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem międzynarodowym TOEIC.


REGULAMIN REKRUTACJI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII POKL: REGIONALNE KADRy GOSPODARKI
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw    

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij