POLSKI dla obcokrajowców * Polish Language Courses for Foreigners * Курси польської мови для іноземців - Best Centrum

POLSKI dla obcokrajowców * Polish Language Courses for Foreigners * Курси польської мови для іноземців

PROMOCJA  !! / SPECIAL OFFER !! / ОСОБЛИВА ПРОПОЗИЦІЯ !!

POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW / POLISH FOR FOREIGNERS / ПОЛЬЩА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Terminy płatności rat / Installment payment dates / Дати розстрочки платежу:
2 raty (10/03/24,10/05/24), 3 raty (10/03/24,10/04/24,10/05/24)

Obowiązujące ceny w kwietniu, maju i czerwcu 2024 – patrz poniżej na czerwono
Valid prices in April, May and June 2024 – see below in red
Дійсні ціни на квітень, травень та червень 2024 року – дивіться нижче червоним

Ilość rat
Number of installments
Кількість розстрочок
Cena
Price
Ціна
Dla kontynuacji
For continuing students
Для продовження
Dla kontynuacji
For continuing students
Для продовження
Dla nowych klientów
For new students
Для нових студентів
Dla nowych klientów
For new students
Для нових студентів
Rabat
Discount
Знижка
Cena po rabacie
discount price
ціна зі знижкою
Rabat
Discount
Знижка
Cena po rabacie
discount price
ціна зі знижкою
1 rata 1590 zł -650zł1x940=940zł

790zł (2024-04)
590zł (2024-05)
390zł (2024-06)
-540zł1x1050=1050zł

890zł (2024-04)
690zł (2024-05)
490zł (2024-06)
2 raty
1710 zł-650zł2x530=1060zł

2x450zł (2024-04)
2x330zł (2024-05)
-550zł2x580=1160zł

2x500zł (2024-04)
2x380zł (2024-05)
3 raty
1740zł-630zł3x370=1110zł

3x330zł (2024-04)
-540zł3x400=1200zł

3x360zł (2024-04)

Grupy / Groups / групи :

Kod grupy (poziom)
Group code (level)
Код групи (рівень)
Dzień / godz. kursu
Course Day / Time
День / час курсу
1-sza lekcja
1st lesson
1-й урок
Uwagi
Remarks
Коментарі
TY=PL.1 (A1) PMŚr Wd СР / 18:45-20:15 (15x 90min)20/03/2024Dla nie-Słowian / For non-Slavs / Для неслов'ян
TY=PL.1 (A1) SŁ NOWACz Th Чт / 19:05-20:35 (15x 90min)04/04/2024Dla Słowian / For Slavs / Для слов'ян
TY=PL2+ (A2.1) PMPn Mo / 19:05-20:35 (15x 90min)18/03/2024Dla każdego / For All / Для всіх
TY=PL3/TELC (B1.1) AMPn/Śr Mo/Wd / 09:30-10:30 (23x60min)12/02/2024Przygotowanie do egzaminu TELC B1/Preparation for TELC B1 exam/Підготовка до іспиту TELC B1

W cenie kursu / The price of the course includes / У вартість курсу входить:

  • Doświadczony lektor / experienced teacher / досвідчений викладач
  • Grupy od 3 do 12 kursantów / Groups from 3 to 12 students / Групи від 3 до 12 студентів
  • 2-języczny certyfikat ukończenia kursu (po polsku i angielsku)
    bilingual course completion certificate (in Polish and English)
    сертифікат про проходження курсу 2 мовами (польською та англійською)
  • Egzamin TELC B1-B2 osobno płatny (899zł / 750zł dla kursantów BEST) / The TELC B1-B2 exam is paid separately (899zł / 750zł for BEST students) / Іспит TELC B1-B2 оплачується окремо (899 злотих / 750 злотих для студентів BEST)

Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami / This discount cannot be combined with other discounts / Ця знижка не сумується з іншими знижками