Egzamin online LanguageCert-IESOL B1 - Best Centrum

Egzamin online LanguageCert-IESOL B1

IESOL B1

LanguageCert IESOL (International English for Speakers of Other Languages) to egzamin skierowany do osób, które chcą formalnie potwierdzić znajomość języka obcego na danym poziomie wg CEFR i realizować swoje cele związane z pracą i edukacją. Certyfikaty IESOL są rozpoznawalne i honorowane na całym świecie i stanowią podstawę do np., przyjęcia na studia czy uznania kwalifikacji językowych niezbędnych na danym stanowisku. Wygodna formuła umożliwia przystępowanie w różnych terminach do dwóch modułów: pisemnego (czytanie, pisanie, słuchanie) oraz ustnego (mówienie), dzięki czemu można się dokładnie przygotować do każdego z nich i otrzymać dwa certyfikaty ważne bezterminowo.

Instytucja certyfikująca

LanguageCert jako członek większej grupy - PeopleCert Group - to światowy lider na rynku instytucji certyfikujących. Każdego roku przeprowadza egzaminy w ponad 200 krajach. Korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych i systemów do zarządzania oraz administrowania egzaminami, dzięki czemu uchodzi za jednostkę certyfikującą niezwykle wiarygodną, rzetelną i wyznaczającą trendy w branży egzaminacyjnej. W portfolio LanguageCert znajduje się cała gama dobrze rozpoznawalnych na całym świecie egzaminów językowych, które przeprowadzane są na wiele różnych sposobów tak, aby cały proces certyfikujący był bardziej dostępny i dostosowany do potrzeb poszczególnych kandydatów. Certyfikaty LanguageCert są akceptowane przez organy rządowe, organizacje i instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie i skutecznie skracają drogę do realizacji celów zawodowych i edukacyjnych.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać IESOL B1 i otrzymać międzynarodowy certyfikat

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy IESOL B1.

Dla młodzieży
Dla dorosłych

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby IESOL B1.

Opis egzaminu

Egzaminy IESOL sprawdzają znajomość języka angielskiego w kontekście ogólno-akademickim. Przystępując do egzaminu, zdający wybierają jeden z sześciu poziomów CEFR. Bez względu na zdeklarowany stopień znajomości, egzamin składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej, która sprawdza umiejętność pisania, czytania i słuchania (L,R,W) oraz ustnej (S), podczas której zdający prezentują umiejętności posługiwania się językiem obcym w mowie. Zdający mogą przystąpić do obu części w odrębnych terminach.

Co powinien potrafić kandydat przystępujący do egzaminu na poziomie B1?

Zdający IESOL B1 przekazuje informacje, komunikuje swoje odczucia na tematy związane z życiem codziennym (rodzina, praca, szkoła, podróże i wypoczynek), angażuje się w dyskusję, aby osiągnąć wspólne zrozumienie z interlokutorem, tworzy proste teksty na konkretny temat, opisuje własne doświadczenia i plany, rozumie proste artykuły prasowe.

Jak wygląda struktura egzaminu?

Część pisemna (listening, reading, writing) trwa 180 minut.

 • Listening składa się z czterech modułów, w których należy odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru dotyczących dwukrotnie usłyszanych nagrań z wypowiedziami na dany temat czy krótkimi dialogami.
 • Reading składa się z czterech modułów z zadaniami typu dopasowanie, wielokrotnego wyboru, pytania otwarte.
 • Writing to dwa moduły, które polegają na skonstruowaniu dwóch pisemnych form: od 70 do 100 słów oraz dłuższej od 100 do 120 słów.

Część ustna (speaking) trwa 12 minut.

 • Składa się z czterech modułów w których od kandydatów oczekuje się udzielania odpowiedzi na pytania, inicjowania interakcji, konstruowania wypowiedzi ustnych trwających min. 1 minutę.

Wyniki

Przystąpienie do obydwu części egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny z wszystkich umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie) i dwóch oddzielnych certyfikatów.

Oceny, które można otrzymać to:

 • Część pisemna (L,R,W) Punktacja egzaminu to 0-50 punktów za każdą sprawność,, 150 punktów łącznie. Aby zdać egzamin należy otrzymać min. 75 pkt.
 • High Pass 101-150 / 150
 • Pass 75-100 / 150
 • Fail 0-74 / 150

Część ustna (S)

 • Punktacja egzaminu to 0-50 punktów. By zdać należy otrzymać m.in. 25 pkt.
 • High Pass 38-50 / 50
 • Pass 25-37 /50 Fail 0-24 / 50 niezdany+B128

Rejestracja jest prosta, a wyniki z egzaminu on-line otrzymuje się bardzo szybko – w ciągu 5 dni roboczych. Wyniki są prezentowane w następujących formatach:

 • Statement of Results (Raport Wyników), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej
 • E-Certificate (Certyfikat w pliku PDF), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej
 • Certificate (Certyfikat w wersji papierowej), oddzielnie dla części pisemnej i ustnej

Certyfikaty LanguageCert są ważne bezterminowo, co oznacza, że można się nimi posługiwać bez ograniczeń. Unikatowość tego egzaminu polega na tym, że można zdawać go w komfortowych warunkach własnego domu.

Sam wybierasz termin na egzamin dopasowując go do swojego grafiku. Wybrany termin możesz zmienić bez opłat do 48 godzin przed terminiem egzaminu.

Nie marnujesz czasu na dojazd.

Cena egzaminu

Cena egzaminu LanguageCert IESOL B1 w roku 2023 wynosi: 1 część: 329 zł

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin LanguageCert-IESOL B1

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest IESOL B1.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając IESOL B1 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?