Egzamin online PEIC B1-C2 - Best Centrum

Egzamin online PEIC B1-C2 (PTE)

PEIC B1-C2 (PTE Level 2-5)

Szukasz egzaminu, który kładzie nacisk na skuteczną komunikację i praktyczne wykorzystanie języka? Wybierz egzamin PEIC (PTE) . Egzamin zakończony jest międzynarodowym certyfikatem, rozpoznawanym i uznawanym w ponad 70 krajach na całym świecie. W Polsce jest on honorowany m.in. przez Urząd Służby Cywilnej, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r.). Certyfikat PEIC B2 zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, a także lektoratów i egzaminów wewnętrznych na uczelniach wyższych. Test można zdawać z domu, w dowolnym miejscu na świecie, co jest formą nie tylko bardzo wygodną, ale i pozwalającą oszczędzić czas i pieniądze.

Instytucja certyfikująca

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin PEIC (PTE) i w sposób rzetelny zmierzyć umiejętności językowe.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy egzamin PEIC (PTE) online

Dla dorosłych
Dla firm
Dla młodzieży

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby egzaminu PEIC (PTE)

Opis egzaminu

Opis egzaminu

Pearson English International Certificate (PEIC) to międzynarodowy certyfikat z praktycznej znajomości języka angielskiego, przeznaczony dla osób od 14 roku życia. Egzamin zapewnia wygodę formatu, miejsca i terminu zdawania, koncentruje się na ocenie komunikacji, a nie wiedzy teoretycznej, i wspiera zdających podczas rekrutacji na studia lub w trakcie rozwoju kariery zawodowej. International Certificate testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów. Dodatkowo Pearson przygotował bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne Warm Up, która zawiera materiał egzaminacyjny z przeszłych sesji egzaminacyjnych. Aplikacja jest bardzo przydatna jako dodatkowa forma powtórki przed egzaminem.Wyniki International Certificate są szeroko uznawane przez instytucje i uczelnie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Można go zdawać w wygodnej formie komputerowej w dowolnym miejscu (w szkole, w pracy lub w domu) Wynik egzaminu w formacie komputerowym dostępny jest już po 2 tygodniach od ukończenia testu.

Uznawalność na uczelniach w Polsce

Tutaj możesz sprawdzić, jakie uczelnie w Polsce uznają egzamin PEIC.

Końcowy certyfikat potwierdza praktyczne umiejętności zdającego, a towarzyszący mu raport wyników zapewnia szczegółową informację o kompetencjach kandydata, z podziałem na umiejętności językowe wraz z rekomendacjami materiału do dalszej pracy.

Forma egzaminu:

Wszystkie umiejętności oceniane są podczas jednej sesji egzaminacyjnej, trwającej nie dłużej niż 2 godziny. Na każdym poziomie test składa się z dwóch części i kombinacji następujących typów zadań:

Cześć 1 – Słuchanie i mówienie (czas trwania: od 40 do 55 minut) – czytanie na głos, opis obrazka, powtarzanie ze słuchu, rozumienie rozmowy, rozumienie tekstu mówionego, słuchanie z czytaniem, słuchanie z pisaniem. Część 2 – Czytanie i pisanie (czas trwania: od 40 do 55 minut) – wybór obrazka (poziomy A1- A2), krótkie odpowiedzi na pytania (poziomy B1-C2), wybór słowa lub frazy, czytanie z pisaniem z pamięci, krótka wypowiedź pisemna.

Cena egzaminu

do czerwca 2024 roku ceny wynoszą: PEIC B1 (PTE Level 2): 919 zł, cena dla kursantów Best: 840 zł ; PEIC B2 (PTE Level 3): 969 zł, cena dla kursantów Best: 890 zł; PEIC C1 (PTE Level 4): 1059 zł, cena dla kursantów Best: 980 zł; PEIC C2 (PTE Level 5): 1129 zł, cena dla kursantów Best: 1050 zł

Readiness Test - próbny PEIC online

Jeśli przed podejściem do egzaminu PEIC chcesz sprawdzić, czy Twój poziom jest odpowiedni, chcesz zapoznać się z formą testu i upewnić się, czy jest dla Ciebie odpowiedni możesz skorzystać z Readiness Test – próbnego testu PEIC. Readiness Test kosztuje jedynie 99zł (89zł dla kursantów BEST), a odzwierciedla Twój realny poziom i sprawdza, czy masz szansę na zdanie PEIC na danym poziomie.

Pomocne materiały - przygotuj się do egzaminu

Tutaj znajdziesz informacje i materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu w formie komputerowej

Tutaj znajdują się dodatkowe ćwiczenia

A tutaj możesz skorzystać z aplikacji do ćwiczeń do egzaminu PEIC oraz Readiness Test dla urządzeń mobilnych.

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin PEIC (PTE)

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest egzamin PEIC (PTE)

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając egzamin PEIC (PTE)  w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?