Egzaminy WiDaF - Best Centrum

Egzaminy stacjonarne WiDaF

Francusko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Paryżu reprezentuje interesy 800 firm członkowskich i od ponad 70 lat wspiera francusko-niemieckie stosunki gospodarcze. Zespół Izby oferuje profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami z Francji i Niemiec. W 1996 r. specjaliści zrzeszeni w Izbie z myślą o potrzebach firm i rynku pracy opracowali testy z języka niemieckiego WiDaF i WiDaF Basic, oferując tym samym niezawodne narzędzie do oceny umiejętności językowych pracowników i kandydatów do pracy. Od 2020 r. „BEST” Centrum Egzaminacyjne współpracuje z Francusko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK France), w związku z czym osoby zainteresowane zdaniem lub rejestracją na egzaminy WiDaF mogą to u nas bez problemu zrobić.