Egzamin PEIC B2 (PTE LEVEL 3) - Best Centrum

Egzamin PEIC B2 (PTE)

PEIC B2 (PTE Level 3)

Szukasz egzaminu, który kładzie nacisk na skuteczną komunikację i praktyczne wykorzystanie języka? Wybierz egzamin PEIC B2. Egzamin zakończony jest międzynarodowym certyfikatem, rozpoznawanym i uznawanym w ponad 70 krajach na całym świecie. W Polsce jest on honorowany m.in. przez Urząd Służby Cywilnej, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r.). Certyfikat PEIC B2 zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, a także lektoratów i egzaminów wewnętrznych na uczelniach wyższych.

Instytucja certyfikująca

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin PEIC B2 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom w szczególności rekomendujemy PEIC B2.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla specjalistów
Dla chcących zdobyć uprawnienia
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby egzaminu.

Opis egzaminu

Pearson English International Certificate (PEIC) B2 ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Koncentruje się na żywym języku, którego znajomość jest przydatna na co dzień, a także w środowisku edukacyjnym. Egzamin ocenia przede wszystkim kompetencje komunikacyjne, a nie umiejętności rozwiązywania testów. Zdający ma szansę zaprezentować swoje mocne strony. Gramatyka jest sprawdzana przy okazji testowania innych sprawności. Wyniki International Certificate są szeroko uznawane przez instytucje i uczelnie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Egzamin bazuje na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych. Dodatkowo Pearson przygotował bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne Warm Up, która zawiera materiał egzaminacyjny z przeszłych sesji egzaminacyjnych. Aplikacja jest bardzo przydatna jako dodatkowa forma powtórki przed egzaminem.

Przebieg egzaminu

Egzamin PEIC B2 trwa 127 minuty. Składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

  • Część pisemna to dziewięć sekcji sprawdzających umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zadania typu wielokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz wypowiedź pisemna związane są z zagadnieniami, takimi jak: zanieczyszczenie i ochrona środowiska, prawa człowieka i zwierząt, nowe technologie w życiu codziennym oraz innymi, wymagającymi od zdającego znajomości specyficznego słownictwa i umiejętności płynnego formułowania opinii. Część pisemna trwa 120 minut.
  • Część ustna to rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się cztery sekcje: wypowiedź monologowa, dyskusja, opis obrazka i odgrywanie roli. Trwa 7 min.

Wyniki

Ocena przyznawana jest sumarycznie za część pisemną i ustną. Przyznawane stopnie:

  • wyróżnienie (distinction, 70 – 100%),
  • osiągnięcie (merit, 60 – 69%),
  • zaliczony (pass, 50 – 59%),
  • niezaliczony (fail).

Wyniki egzaminów dostępne są w ciągu 6 tygodni od daty egzaminu. Certyfikat jest bezterminowy.

Cena egzaminu

Cena egzaminu stacjonarnego PEIC B2 (PTE Level 3) w roku 2024 wynosi 825 zł; Cena dla kursantów Best: 725 zł

Cena egzaminu online PEIC B2 (PTE Level 3) w roku 2024 wynosi: 969 zł, Cena dla kursantów Best wynosi: 890 zł

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin PEIC B2

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Zobacz jakim rodzajem egzaminu jest PEIC B2

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Decydując się na egzamin PEIC B2 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?