Egzamin TOEIC - Best Centrum

Egzamin TOEIC

TOEIC

TOEIC® jest zdawanym najczęściej na świecie egzaminem z języka w środowisku pracy. Honorowany przez największe korporacje w 160 krajach. Najbardziej przystępny i wygodny dla zdającego. Nie można go oblać i nie ma konieczności deklarowania poziomu zaawansowania jeszcze przed podjęciem próby zdania, tak jak ma to miejsce w przypadku innych egzaminów międzynarodowych. Charakteryzuje go najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów papierowych dostępnych w Polsce (do 15 dni roboczych).

Instytucja certyfikująca

Amerykański ETS (Educational Testing Service) to globalny lider, który bada umiejętności edukacyjne klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie. Od ponad pięćdziesięciu lat ETS projektuje systemy oceny wiedzy, certyfikaty językowe i narzędzia wspomagające naukę języków obcych i wyznacza trendy w tym zakresie.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka możesz zdać egzamin TOEIC® i otrzymać międzynarodowy certyfikat

Dla kogo egzamin

Grupa osób, którym rekomendujemy egzamin TOEIC® jest bardzo szeroka. Przekonaj się, że przyda się także Tobie.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla firm
Dla biznesu
Dla specjalistów

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości, co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby egzaminu TOEIC®.

Opis egzaminu

Egzamin TOEIC® został zaprojektowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka obcego w biznesie. Testuje język angielski w kontekście międzynarodowego środowiska pracy, a jego zakres tematyczny określa się jako survival office English. Certyfikaty TOEIC® uznają światowe firmy i korporacje, a wśród ich m.in.: Starbucks, Air France, Renault, Accenture, FedEx, Toyota, LG, Lilly, Huawei, NEC, Canon czy Air Asia. Nic więc dziwnego, że to właśnie TOEIC® jest najczęściej zdawanym egzaminem językowym na świecie. Egzamin dostępny jest w wersji:

  • TOEIC® Reading and Listening sprawdzający umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem

Przebieg egzaminu

  • Część Listening trwa 45 minut i zawiera 100 pytań jednokrotnego wyboru. Udzielenie odpowiedzi na każde pytanie powinno zajmować nie dłużej niż 7 sekund, wymagane tempo reakcji jest więc dosyć szybkie i odzwierciedla realia pracy w biurze. Część Reading trwa natomiast 75 minut i również zawiera 100 pytań jednokrotnego wyboru. W przypadku tej części zdający sam wyznacza tempo pracy. Najwięcej można otrzymać łącznie 990 pkt. z obu części, a zatem za każdą z nich maksymalnie 495 pkt.

TUTAJ możesz pobrać ulotkę na temat tego egzaminu, a TUTAJ znajdziesz ulotkę w języku polskim w skróconej formie podającą szczegóły egzaminu.

A jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej to TUTAJ znajdziesz kompendium wiedzy na temat egzaminu TOEIC L&R.

Wyniki

  • Zdający egzaminy TOEIC® otrzymuje certyfikat przedstawiający zdobytą ilość punktów oraz raport wyników z opisem jego umiejętności językowych. Jest to bardzo rzeczowa i przejrzysta forma przedstawienia kompetencji językowych, która mówi dużo więcej niż zwykły certyfikat czy zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego na danym poziomie.

Według badań przeprowadzonych przez ETS oraz w oparciu o doświadczenia z setkami tysięcy zdających, korelację pomiędzy popularną skalą Rady Europy CEFR, a TOEIC® ustalono w następujący sposób:

  • ≥ 945 pkt. certyfikat złoty – Advanced C1
  • ≥ 785 pkt. certyfikat brązowy – Upper-Intermediate B2
  • ≥ 550 pkt. certyfikat zielony – Intermediate B1 ≥ 225 pkt. certyfikat brązowy – Elementary A2
  • ≥ 120 pkt. certyfikat pomarańczowy – Beginner A1

Uprawnienia

  • W naszym kraju TOEIC® z wynikiem 785 pkt. jest formalnym potwierdzeniem wymaganego poziomu kompetencji językowych przewodników/pilotów wycieczek mianowanych przez Urzędy Marszałkowskie. Wynik 700 pkt. jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Cena egzaminu

Cena egzaminu TOEIC  (A1-C1) w roku 2024 wynosi:  460 zł

Poziomy egzaminów

Sprawdź, na jakich poziomach TOEIC® mierzy umiejętności językowe zdającego

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Zobacz jakim rodzajem egzaminu jest TOEIC®

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Decydując się na egzamin TOEIC® w BEST Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

BEST Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?