Testy kwalifikacyjne - Best Centrum

Testy kwalifikacyjne

W celu dopasowania metod nauczania i poziomu kształcenia, przed rozpoczęciem nauki języków obcych w naszej szkole, przeprowadzamy test kwalifikacyjny. Dzięki temu możemy ocenić poziom znajomości języka obcego i na tej podstawie przydzielić ucznia do odpowiednio zaawansowanej grupy.