Misja i cele - Best Centrum

Misja i cele

Misją i głównymi celami BEST CJO są:

1. Profesjonalne kształcenie językowe wszystkich grup wiekowych i klientów z różnymi potrzebami językowymi

2. Pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności językowych na różnych poziomach zaawansowania (zgodnie z CEFR)

3. Skuteczne nauczanie wszystkich 4 sprawności językowych do celów praktycznych z dużym akcentem na umiejętności komunikacyjne kursanta

4. Rzetelne przygotowywanie do egzaminów międzynarodowych i szkolnych oraz pomoc w zdobyciu certyfikatów językowych

5. Wdrażanie skutecznych metod nauczania opartych na nowych rozwiązaniach metodycznych i technologicznych

6. Uświadamianie, że nauka to nie tylko wkuwanie reguł i przerabianie podręcznika, ale także świetna zabawa z grami językowymi i dobrą atmosferą w czasie zajęć

7. Wykorzystywanie dużej ilości autentycznych filmów i nagrań w językach oryginalnych w procesie nauki do celów wzbogacania wiedzy o danym obszarze językowym i praktycznego wykorzystania umiejętności słuchania ze zrozumieniem

8. Organizacja konkursów językowych (BEST Olimpiada Językowa) dla kursantów zainteresowanych rywalizacją i weryfikacją swojej wiedzy

9. Wzbogacanie nauki o zajęcia i imprezy kulturowe (w tym filmowe: BEST Festiwal Filmowy), dzięki którym, uczymy otwartości na świat i jego różnorodność

10. Umożliwienie kursantom korzystania z nabytej wiedzy językowej do celów dalszej edukacji, zatrudnienia, mobilności zawodowej, turystyki i kontaktów międzyludzkich

Co chcesz dalej zrobić?