Egzamin online Language Cert-LTE A1-B1 - Best Centrum

Egzamin online Language Cert-LTE A1-B1

LTE A1-B1

LanguageCert Test of English (LTE) to międzynarodowy egzamin, który określa stopień biegłości językowej na sześciu poziomach zaawansowania wg skali CEFR. Jest dostępny w aż 180 krajach, co potwierdza dużą rozpoznawalność i uznawalność certyfikatów, które otrzymują osoby zdające ten egzamin. LTE A1-B1 przeznaczony jest dla osób na poziomach zaawansowania od podstawowego do średniozaawansowanego. Ma przyjemną dla zdającego formę testów wielokrotnego wyboru. Zadania są uniwersalne, dostosowane do różnych metod dydaktycznych, dlatego przed podejściem do tego egzaminu nie trzeba się specjalnie przygotowywać i zapoznawać z jego strukturą. Niewątpliwą zaletą jest możliwość szybkiej weryfikacji autentyczności wyniku. Każdy Certyfikat ma swój indywidualny numer, który należy wpisać na stronie Certificate Verification, aby zobaczyć dane kandydata i uzyskane przez niego punkty. Certyfikaty ważne są bezterminowo.

Instytucja certyfikująca

LanguageCert jako członek większej grupy - PeopleCert Group - to światowy lider na rynku instytucji certyfikujących. Każdego roku przeprowadza egzaminy w ponad 200 krajach. Korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych i systemów do zarządzania oraz administrowania egzaminami, dzięki czemu uchodzi za jednostkę certyfikującą niezwykle wiarygodną, rzetelną i wyznaczającą trendy w branży egzaminacyjnej. W portfolio LanguageCert znajduje się cała gama dobrze rozpoznawalnych na całym świecie egzaminów językowych, które przeprowadzane są na wiele różnych sposobów tak, aby cały proces certyfikujący był bardziej dostępny i dostosowany do potrzeb poszczególnych kandydatów. Certyfikaty LanguageCert są akceptowane przez organy rządowe, organizacje i instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie i skutecznie skracają drogę do realizacji celów zawodowych i edukacyjnych.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać LTE A1-B1 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

DLA KOGO EGZAMIN

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy LTE A1-B1.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla firm
Dla biznesu

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby LTE A1-B1.

Opis egzaminu

Egzamin LTE A1-B1 sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomach zaawansowania A1, A2, B1 wedle skali CEFR. Adresowany jest do osób, które potrzebują rzetelnego i rozpoznawalnego certyfikatu dokumentującego znajomość języka obcego w celach podjęcia pracy na danym stanowisku, edukacyjnych lub dla własnych potrzeb jako najbardziej obiektywnej formy monitorowania postępów w nauce. Z tej opcji mogą też skorzystać pracodawcy, którzy chcą sprawdzić kompetencje językowe oraz zaplanować ścieżkę kariery swoich pracowników. Egzamin testuje dwie sprawności językowe: słuchanie (Listening) oraz czytanie (Reading). Zadania są skonstruowane w taki sposób, że wykorzystują autentyczne teksty, w naturalnych kontekstach i sprawdzają umiejętności językowe, które są ważne w codziennym życiu i pracy.

Jak wygląda struktura egzaminu?

Egzamin trwa 70 minut.

  • Listening składa się z czterech części, w sumie do wykonania są 32 zadania, w czasie 30 minut.
  • Reading składa się z czterech części, w sumie do wykonania jest 40 zadań, w czasie 40 minut.

Wyniki

Raport z ocenami cząstkowymi i certyfikat w formie elektronicznej zdający otrzymuje do 2 dni od daty egzaminu. Po ogłoszeniu wyników wysyłane są także certyfikaty w wersji papierowej

Otrzymane punkty przekładają się na poziomy Rady Europy (CEFR) w następujący sposób:

  • A1 – 10- 19 pkt.
  • A2 – 20-39 pkt.
  • B1 – 40-59 pkt.

Unikatowość tego egzaminu polega na tym, że można zdawać go w komfortowych warunkach własnego domu.

Sam wybierasz termin na egzamin dopasowując go do swojego grafiku.

Wybrany termin możesz zmienić bez opłat do 48 godzin przed terminem egzaminu.

Nie marnujesz czasu na dojazd.

Cena egzaminu

Cena egzaminu LanguageCert LTE (A1-C2)  w roku 2023 wynosi: 649 zł

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Language Cert-LTE A1-B1

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest LTE A1-B2.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając ILTE A1-B2 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?