Egzamin B2 Business - Best Centrum

Egzamin B2 Business

B2 Business

B2 Business Vantage, wcześniej znany jako Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage), to drugi z serii popularnych egzaminów Cambridge English Qualifications for Business. Potwierdza praktyczną znajomość języka angielskiego biznesowego na poziomie B2. Osoby, które podejdą do egzaminu, otrzymują międzynarodowy certyfikat, honorowany przez wiele firm i instytucji na całym świecie. Wśród nich można wymienić Bayer, Casio, HSBC, Vodafone i Procter & Gamble (P&G) i wiele innych. B2 Business to nie tylko najlepsza gwarancja wysokich umiejętności językowych, ale także świetne przygotowanie i motywacja do kolejnego egzaminu na jeszcze wyższym poziomie zaawansowania.

Instytucja certyfikująca

Cambridge English jako jednostka University of Cambridge od wielu lat pomaga ludziom na całym świecie uczyć się angielskiego i nabierać pewności w praktycznym posługiwaniu się tym językiem w różnych sytuacjach. Cambridge English zajmuje się nie tylko nauczaniem, ale także potwierdzaniem nabytych umiejętności językowych. Tworzy kompleksowe i rozpoznawalne na świecie kwalifikacje językowe, egzaminy i testy dla osób uczących się i nauczycieli języka angielskiego. Certyfikaty Cambridge English Qualifications są uznawane przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji i placówek rządowych na całym świecie. Posiadanie certyfikatu z logo Cambridge English zwiększa szansę na znalezienie lepszej pracy w Polsce i za granicą. W naszym kraju certyfikaty te są uznawane m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Służbę Cywilną. Na wielu uczelniach studenci, którzy mogą pochwalić się certyfikatem Cambridge English Qualifications, są zwalniani z egzaminów zaliczeniowych lub lektoratów.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin B2 Business Vantage i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom odbiorców w szczególności rekomendujemy B2 Business Vantage.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla biznesu
Dla specjalistów

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby B2 Business Vantage.

Opis egzaminu

B2 Business Vantage jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić znajomość języka angielskiego typowego dla środowiska biznesowego. Trudność egzaminu odpowiada poziomowi B2 w skali CEFR, ale nacisk kładziony jest na umiejętność swobodnej komunikacji biznesowej zarówno w mowie, jak i piśmie. Treści zadań zaczerpnięte są z autentycznych materiałów wykorzystywanych w firmach i przedsiębiorstwach. Poruszana tematyka dotyczy w całości zagadnień związanych z biznesem i środowiskiem pracy. Egzamin składa się z czterech części i sprawdza wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Formuła egzaminu jest tak zaprojektowana, że jednego dnia zdający mierzą się z częścią pisemną, z kolei część ustana ma miejsce następnego lub innego dnia, a kandydaci przystępują do niej w parach w obecności dwóch wykwalifikowanych egzaminatorów. Taka forma jest dla zdających mniej obciążająca w porównaniu do egzaminów jednodniowych.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • I część „Reading” (czytanie) – trwa 60 minut, składa się z pięciu modułów. W sumie do wykonania jest 45 zadań różnego typu: uzupełnianie luk w tekstach, wypełnianie formularzy, dopasowanie odpowiedzi, zadania z pytaniami otwartymi, poprawianie błędów. W tej części kandydat powinien wykazać się umiejętnością rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, takich jak raporty, wykresy, korespondencja firmowa czy teksty merytoryczne i artykuły branżowe.
  • II część „Writing” (pisanie) – trwa 45 minut. W tej części do napisania są dwie formy tekstowe. Pierwsza dotyczy firmowej komunikacji wewnętrznej – należy sporządzić notatkę lub treść maila z instrukcją, prośbą o komentarz/opinię czy odpowiedzią na zadane pytanie (ok. 40-50 słów). Druga forma to list biznesowy na podstawie podanego tekstu, raport lub oferta handlowa (ok. 120-140 słów). Od kandydata wymagana jest znajomość słownictwa, zwrotów i struktur związanych ze środowiskiem pracy i biznesu, a także umiejętność tworzenia dokumentów biznesowych o zróżnicowanych celach i grupach odbiorców.
  • III część „Listening” – trwa 40 minut, tworzą ją trzy moduły, w sumie 30 zadań/pytań dotyczących zaprezentowanych nagrań w kontekstach biznesowych. Zaprezentowane nagrania różnią się pod względem długości, rodzaju (dialog, wywiad, rozmowa telefoniczna, monolog, prezentacja), tempie wypowiedzi czy akcentach słyszanych osób. Każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie. By poradzić sobie z tą częścią egzaminu, wymagana jest umiejętność rozumienia ze słuchu, wyłapywania określonych informacji, opinii i postaw na podstawie usłyszanego nagrania.
  • IV część „Speaking” – trwa 14 minut, w trakcie których wykonywane są trzy zadania: krótka rozmowa z egzaminatorem, prezentacja na podany temat (związany z biznesem) oraz dyskusja z drugim kandydatem, która ma na celu sprawdzenie umiejętności negocjowania, wyrażania swoich opinii, porównywania, spekulowania czy podejmowania decyzji.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin Cambridge-B2 Business Vantage

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest B2 Business Vantage.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając B2 Business Vantage w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?