Egzamin TFI - Best Centrum

Egzamin TFI

TFI

Egzamin TFI™ zwany jest „francuskim kuzynem egzaminu TOEIC®”. Mierzy umiejętności z języka francuskiego w środowisku pracy i biznesu. Wyniki są przedstawione na obiektywnej skali punktowej. Zależnie od ilości otrzymanych punktów, określany jest poziom zaawansowania zdającego. Tego egzaminu nie można zatem oblać. Certyfikat TFI™ jest rozpoznawany i honorowany przez wiele firm i korporacji, które w oparciu o wyniki podejmują decyzje związane z zatrudnianiem, ale nie tylko. Poprzez standaryzację systemu oceny we wszystkich oddziałach organizacji, firmy mogą w sposób optymalny zarządzać szkoleniami (audyt językowy), kierując się wynikami pracowników na certyfikatach TFI™. Także instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ – bardzo często jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu.

Instytucja certyfikująca

Amerykański ETS (Educational Testing Service) to globalny lider, który bada umiejętności edukacyjne klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie. Od ponad pięćdziesięciu lat ETS projektuje systemy oceny wiedzy, certyfikaty językowe i narzędzia wspomagające naukę języków obcych i wyznacza trendy w tym zakresie.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin TFI™ i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom w szczególności rekomendujemy egzamin TFI™

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla firm
Dla specjalistów

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości, co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby egzaminu TFI™

Opis egzaminu

TFI™ (Test de Français International) sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego w środowisku pracy i biznesu, od poziomu początkującego do zaawansowanego – bez względu na branżę, w której specjalizuje się zdający i poziom jego wykształcenia.

Test TFI™ umożliwia obiektywną weryfikację poziomu znajomości języka francuskiego, monitorowanie postępów w nauce, ale przede wszystkim, podnosi kwalifikacje zawodowe i skraca drogę do awansu czy lepszej pracy w środowisku francuskojęzycznym. Certyfikat TFI™ jest też wartościowym dokumentem na uczelniach akademickich, które traktują go jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu, a niektóre nawet jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu.

Przebieg egzaminu

Egzamin TFI™ trwa 110 minut i składa się ze 180 pytań dotyczących dwóch sprawności: rozumienie ze słuchu (Compréhension Orale) i czytanie ze zrozumieniem (Compréhension Écrite). Maksymalnie można otrzymać 990 punktów.

  • I część to Compréhension Orale, czyli rozumienie ze słuchu. Trwa 42 minuty i składa się z 90 pytań w trzech sekcjach: sytuacyjne pytania i odpowiedzi, krótkie dialogi oraz konwersacje. W tej części można uzyskać od 5 do 495 punktów.
  • II część to Compréhension Écrite, czyli czytanie ze zrozumieniem. Trwa 68 minut i składa się z 90 pytań typu: identyfikowanie błędów w zdaniu, uzupełnianie zdań, pytania do tekstów. W tej części można uzyskać maksymalnie 495 punktów.

Wyniki

Zdający otrzymują certyfikaty w pięciu kolorach, w zależności od ilości punktów, które otrzymali. Wyniki TFI™ prezentują się następująco względem popularnej skali Rady Europy – CEFR. Compréhension Orale

  • 85 – A2 Pre-Intermediate
  • 160 – B1 Intermediate
  • 300 – B2 Upper intermediate
  • 395 – C1 Advanced

Compréhension Écrite

  • 105 – A2 Pre-Intermediate
  • 185 – B1 Intermediate
  • 305 – B2 Upper intermediate
  • 430 – C1 Advanced

ETS, organizator egzaminu TFI™, gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Wyniki są znane w maksymalnie 15 dni roboczych.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź, na jakich poziomach TFI™ mierzy umiejętności językowe zdającego.

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Zobacz jakim rodzajem egzaminu jest TFI™

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Decydując się na egzamin TFI™ w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?