Egzamin TOEFL - Best Centrum

Egzamin TOEFL

TOEFL

TOEFL® to egzamin z języka ogólnego, głównie w odniesieniu do środowiska akademickiego, przeznaczony dla osób na poziomie minimum średniozaawansowanym. Jest honorowany, a często wymagany jako warunek przyjęcia do instytucji edukacyjnych na świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Uznawany także przez wiele firm w Polsce i Europie, a także na uczelniach wyższych, jako podstawa zaliczenia lektoratu. Tego egzaminu nie można oblać, gdyż wynik prezentowany jest w punktach.

Instytucja certyfikująca

Amerykański ETS (Educational Testing Service) to globalny lider, który bada umiejętności edukacyjne klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie. Od ponad pięćdziesięciu lat ETS projektuje systemy oceny wiedzy, certyfikaty językowe i narzędzia wspomagające naukę języków obcych i wyznacza trendy w tym zakresie.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka możesz zdać egzamin TOEFL® i otrzymać swój międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Grupa osób, którym rekomendujemy egzamin TOEFL® jest duża. Przekonaj się, że przyda się także Tobie.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących zdobyć WIZĘ
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Tradycyjne egzaminy w sali lekcyjnej pod okiem egzaminatora także są dostępne, ale rozwój nowych technologii niesie ze sobą więcej rozwiązań. Sprawdź możliwe tryby egzaminu TOEFL®.

Opis egzaminu

Egzamin TOEFL® został zaprojektowany z myślą o mierzeniu poziomu znajomości języka akademickiego. Oznacza to, że testuje specjalistyczne słownictwo przydatne w praktyce z różnych dziedzin, ale wiedza ogólna jest wystarczająca, aby sobie poradzić. Sprawdza umiejętność logicznego argumentowania i wyciągania wniosków, czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych czy opisywania grafów i wykresów. Jest wymagającym egzaminem, ale wysoki wynik daje ogromną satysfakcję i przewagę na rynkach pracy oraz podczas rekrutacji organizowanych przez uczelnie wyższe.

Przebieg egzaminu

TOEFL® to zestaw testów, z których najpopularniejsze jest TOEFL® iBT (skrót od Internet-Based Test), zdawany przy stanowisku komputerowym. Egzamin TOEFL® iBT składa się z czterech części: Reading, Listening, Speaking oraz Writing. Do wszystkich sekcji podchodzi się w tym samym dniu, z tylko jedną, 10-minutową przerwą po dwóch pierwszych sekcjach. Całość trwa 4 godziny. Łącznie można otrzymać maksymalnie 120 punktów, po 30 punktów za każdą z część.

  • Najpierw należy uporać się z częścią Reading. Trwa ona od 60 do 100 minut i składa się z takich elementów jak: 3-5 długich tekstów i 12-14 pytań do każdego z nich oraz 4-6 wykładów i 6 pytań do każdego wykładu. Na rozwiązanie poszczególnych zadań do każdego tekstu kandydat ma 20 minut, po czym otrzymuje kolejny tekst wraz z zestawem zadań.
  • Druga część to Listening. Trwa od 60 do 90 minut. W jej zakres wchodzą 2 lub 3 rozmowy dotyczące kwestii studenckich oraz 5 pytań związanych z każdym dialogiem, a także od 4 do 6 wykładów akademickich lub dyskusji o charakterze naukowym oraz 6 pytań związanych z zaprezentowanym wykładem. Wszystkie nagrania odtwarzane są tylko jeden raz.
  • Po przerwie kandydaci podchodzą do trzeciej części egzaminu, którą jest Speaking. Jest to najkrótsza sekcja – trwa zaledwie 20 minut. Do zadań zdającego należy udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów życia akademickiego, a także wysłuchanie długich tekstów, ich streszczenie oraz wyrażenie swojej opinii odnośnie kwestii w nich poruszonych.
  • Ostatnia część egzaminu to Writing. Trwa 50 minut. W tej sekcji należy przeczytać tekst, a następnie wysłuchać nagrania związanego z jego treścią i udzielić odpowiedzi pisemnej na zadane pytanie. Drugim wyzwaniem jest napisanie eseju, którego liczba wyrazów nie powinna przekroczyć 300.

Wyniki

Wyniki TOEFL® prezentują się następująco względem popularnej skali Rady Europy – CEFR.

  • 42-71 pkt. – Intermediate B1
  • 72-94 pkt. – Upper-Intermediate B2
  • od 93 pkt. – Advanced C1

Wszystkie najlepsze uczelnie w Stanach Zjednoczonych, takie jak Harvard University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology czy Princeton wymagają powyżej 100 pkt. na certyfikacie z egzaminu TOEFL®. Na wyniki oczekuje się ok. 10 dni kalendarzowych.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź, na jakich poziomach TOEIC® mierzy umiejętności językowe zdającego

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Zobacz jakim rodzajem egzaminu jest TOEFL®

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Decydując się na egzamin TOEFL® w BEST Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

BEST Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?