Egzamin PEIC C2 - Best Centrum

Egzamin PEIC C2

PEIC C2

Szukasz egzaminu, który kładzie nacisk na skuteczną komunikację i praktyczne wykorzystanie języka? Wybierz egzamin PEIC C2. Aby potwierdzić poziom biegłości językowej na poziomie C2 (wg CEFR), wystarczy zdać egzamin na 50%. Egzamin zakończony jest międzynarodowym certyfikatem, rozpoznawanym i uznawanym w ponad 70 krajach na całym świecie. W Polsce PEIC C2 honorowany jest m.in. przez Urząd Służby Cywilnej, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej i średniej. Potwierdzenie biegłości językowej na poziomie C2 certyfikatem PEIC uznawane jest w służbach dyplomatycznych. Certyfikat zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, a także lektoratów i egzaminów wewnętrznych na uczelniach wyższych.

Instytucja certyfikująca

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin PEIC C1 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom w szczególności rekomendujemy PEIC C2.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla firm
Dla biznesu
Dla specjalistów
Dla chcących zdobyć uprawnienia
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących zdobyć WIZĘ
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby egzaminu.

Opis egzaminu

Pearson English International Certificate (PEIC) C2 ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Koncentruje się na żywym języku, którego znajomość jest przydatna na co dzień, a także w środowisku edukacyjnym. Egzamin ocenia przede wszystkim kompetencje komunikacyjne, a nie umiejętności rozwiązywania testów. Zdający ma szansę zaprezentować swoje mocne strony. Gramatyka jest sprawdzana przy okazji testowania innych sprawności. Wyniki International Certificate są szeroko uznawane przez instytucje i uczelnie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Egzamin bazuje na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych. Dodatkowo Pearson przygotował bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne Warm Up, która zawiera materiał egzaminacyjny z przeszłych sesji egzaminacyjnych. Aplikacja jest bardzo przydatna jako dodatkowa forma powtórki przed egzaminem.

Przebieg egzaminu

Egzamin PEIC C2 trwa 183 minuty. Składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

  • Część pisemna to dziewięć sekcji sprawdzających umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zadania typu wielokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz wypowiedź pisemna związane są z zagadnieniami, takimi jak: zanieczyszczenie i ochrona środowiska, prawa człowieka i zwierząt, nowe technologie w życiu codziennym oraz innymi, wymagającymi od zdającego znajomości specyficznego słownictwa i umiejętności płynnego formułowania opinii. Część pisemna trwa 175 minut.
  • Część ustna to rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się cztery sekcje: wypowiedź monologowa, dyskusja, opis obrazka i odgrywanie roli. Trwa 8 min.

Wyniki

Ocena przyznawana jest sumarycznie za część pisemną i ustną. Przyznawane stopnie:

  • wyróżnienie (distinction, 70 – 100%),
  • osiągnięcie (merit, 60 – 69%),
  • zaliczony (pass, 50 – 59%),
  • niezaliczony (fail).

Wyniki egzaminów dostępne są w ciągu 6 tygodni od daty egzaminu. Certyfikat jest bezterminowy.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu stacjonarnego PEIC C2 prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Cena egzaminu online PEIC C2 w roku 2023 wynosi: 1129 zł, Cena dla kursantów Best wynosi: 1050 zł

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin PEIC C2

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Zobacz jakim rodzajem egzaminu jest PEIC C2

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?