Egzamin PTE-YL8-10 - Best Centrum

Egzamin PTE-YL8-10

PTE-YL8-10

International Certificate Young Learners (PTE Young Learners) to międzynarodowy egzamin dla dzieci, sprawdzający znajomość języka na poziomie A1-A2. Dla uczniów w wieku od 8 do 10 lat rekomendowany jest drugi poziom egzaminu – Springboard (CEFR A1), podczas którego sprawdzane są umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu i mówienia. Część ustna ma formę gry, dzięki czemu to ważne wydarzenie jest mniej stresujące dla młodych zdających. Dzieciom pozwala wykazać się samodzielnością i oswaja z przeżyciem, jakim jest egzamin. Międzynarodowy certyfikat, który otrzymują motywuje do dalszej nauki. Dla rodziców i nauczycieli PTE Young Learners jest doskonałym źródłem informacji o stopniu opanowania języka przez dziecko i pozwala mądrze zaplanować dalszą ścieżkę kształcenia.

Instytucja certyfikująca

Pearson, kiedyś Longman, to 250 lat doświadczenia i tradycji we wspieraniu edukacji językowej. Pearson powszechnie znany jest jako wydawca podręczników, słowników czy repozytoriów. Od wielu lat wykorzystuje nowoczesne technologie do projektowania rozwiązań cyfrowych, w tym także popularnych egzaminów, które dokładnie określają umiejętności językowe oraz postępy w nauce.

Z jakiego języka?

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin PTE YL 8-10 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla kogo egzamin

Sprawdź, jakim grupom w szczególności rekomendujemy PTE YL 8-10

Dla dzieci

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby egzaminu.

Opis egzaminu

PTE Young Learners dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat testuje wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Kładzie nacisk na umiejętność posługiwania się strukturami językowymi w realistycznych kontekstach, zaczerpniętych z życia codziennego.

Co powinien umieć kandydat?

Dziecko, które przystępuje do PTE Young Learners na poziomie Springboard, odpowiadającemu poziomowi A1 wedle skali CEFR, powinno umieć wypowiadać się na temat swoich uczuć i przyzwyczajeń, a także pytać innych o to samo. W tekście, który czyta lub słyszy wyłapuje najważniejsze wiadomości, a także przekazuje proste informacje za pomocą tekstu pisanego.

Przebieg egzaminu

PTE Young Learners 8-10 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Całości trwa 80 minut.

  • Część pisemna sprawdza umiejętności czytania, słuchania i tworzenia bardzo prostych wypowiedzi pisemnych. Składa się z 6 zadań typu odpowiedź wielokrotnego wyboru, dopasowanie słów lub wypowiedzi do obrazków, uzupełnianie luk w krótkich tekstach. Pierwsza część trwa 60 minut.
  • Część ustna to 2 zadania. Pierwsze ma formę zabawy. Dzieci zdające egzamin (w grupach pięcioosobowych) grają w grę planszową, podczas której każde z nich odpowiada na przynajmniej dwa pytania odnośnie takich tematów jak: hobby, szkoła, zwierzęta i inne. Taka forma pozwala dzieciom zapomnieć, że są w trakcie egzaminu. Drugie zadanie to sympatyczna rozmowa z egzaminatorem, który ocenia umiejętność mówienia w języku obcym na tematy związane z zainteresowaniami, szkołą, jedzeniem, podróżami itp. Część ustna trwa 20 minut.

Wyniki

Wszystkie dzieci otrzymują certyfikat wraz z raportem przedstawiającym wynik z poszczególnych sprawności językowych.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź, na jakich poziomach dostępny jest egzamin PTE YL 8-10

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest PTE YL 8-10.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Zapisując dziecko na egzamin PTE YL w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?