Egzamin TELC C2 - Best Centrum

Egzamin TELC C2

TELC C2

Egzaminy TELC (The European Language Certificates) uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a zatem jeśli myślisz o podjęciu pracy za granicą, powinieneś zacząć właśnie od tego kroku: zdać egzamin TELC C2, by móc pochwalić się międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie zaawansowanym. W Polsce certyfikaty TELC C2 honorowane są w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej i administracji publicznej, a także przy prowadzeniu czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz nadaniu tytułu profesora. Na wielu uczelniach posiadaczom certyfikatów TELC C2 przysługuje zwolnienie z zajęć lektorskich i otrzymanie zaliczenia. W stosunku do innych egzaminów językowych TELC uchodzi za jeden z łatwiejszych i przyjemniejszych dla zdającego. Koncentruje się na praktycznej znajomości języka. Pytania egzaminacyjne są realistyczne i zaczerpnięte z autentycznych materiałów źródłowych. Egzamin TELC C2 pozwala w jasny i relatywny sposób ocenić i poświadczyć wysoki poziom znajomości języka, a zdobyty certyfikat otwiera wiele drzwi w Polsce i za granicą.

Instytucja certyfikująca

Instytucją certyfikującą egzaminów TELC jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. To organizacja non-profit, należąca do Niemieckiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 90 egzaminów z 10 języków o różnym zakresie i stopniu skomplikowania, które są opracowane i standaryzowane wedle precyzyjnie określonych metod naukowych. Wszystkie oferowane egzaminy są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Opierają się na identycznym poziomie wymagań i przedstawiają - niezależnie od języka – taki sam zakres sprawności językowych. W ponad 50-letniej działalności, organizacja nawiązała współpracę z partnerami licencyjnymi w ponad 25 krajach, aktualnie jest ich ponad 2 tys. Na całym świecie już ponad 20 tys. licencjonowanych egzaminatorów czuwa nad prawidłowym przebiegiem i najwyższym standardem egzaminów. Te liczby świadczą nie tylko o tym, jak powszechnym rozwiązaniem dla osób pragnących udokumentować swoje kompetencje językowe jest wybór międzynarodowego certyfikatu TELC, ale także o jego renomie i szerokiej uznawalności. Organizatorem egzaminów TELC jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. To organizacja non-profit, należąca do Niemieckiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 90 egzaminów z 10 języków o różnym zakresie i stopniu skomplikowania, które są opracowane i standaryzowane wedle precyzyjnie określonych metod naukowych. Wszystkie oferowane egzaminy są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Opierają się na identycznym poziomie wymagań i przedstawiają - niezależnie od języka – taki sam zakres sprawności językowych. W ponad 50-letniej działalności, organizacja nawiązała współpracę z partnerami licencyjnymi w ponad 25 krajach, aktualnie jest ich ponad 2 tys. Na całym świecie już ponad 20 tys. licencjonowanych egzaminatorów czuwa nad prawidłowym przebiegiem i najwyższym standardem egzaminów. Te liczby świadczą nie tylko o tym, jak powszechnym rozwiązaniem dla osób pragnących udokumentować swoje kompetencje językowe jest wybór międzynarodowego certyfikatu TELC, ale także o jego renomie i szerokiej uznawalności.

Z jakiego języka?

Sprawdź z jakich języków dostępny jest egzamin TELC C2

Dla kogo egzamin

Sprawdź, z jakiego języka można zdać egzamin TELC C2 i otrzymać międzynarodowy certyfikat.

Dla młodzieży
Dla dorosłych
Dla chcących zdobyć uprawnienia
Dla nauczycieli
Dla chcących studiować zagranicą
Dla chcących wyemigrować

Tryb egzaminu

W dzisiejszych czasach możliwości co do formy i sposobów zdawania egzaminów są bardzo urozmaicone. Sprawdź możliwe tryby TELC C2.

Opis egzaminu

TELC C2 jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym. Trudność egzaminu odpowiada poziomowi C2 w skali CEFR, a nacisk kładziony jest na umiejętność praktycznego wykorzystania języka zarówno w mowie, jak i w piśmie. Treści zadań zaczerpnięte są z autentycznych materiałów i życia codziennego. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa z egzaminatorem, w której uczestniczy także 2 lub 3 innych zdających.

Jak wygląda struktura egzaminu?

  • Część pisemna – trwa 170 minut, składa się z trzech modułów oceniających takie sprawności językowe jak czytanie, pisanie i słuchanie. Pierwszy moduł czytanie ze zrozumieniem trwa 80 minut. Do wykonania jest 25 zadań, które sprawdzają umiejętność wyłapywania szczegółowych informacji w długich tekstach i odczytywania ukrytych znaczeń. Moduł dotyczący słuchania ze zrozumieniem – trwa 40 minut, zadanie do wykonania polega na opracowaniu streszczenia dotyczącego usłyszanego nagrania. Ostatni moduł to pisanie – trwa 90 minut, a do napisania jest tekst argumentacyjny
  • Część ustna – trwa do 15 minut. Zadania polegają na nawiązaniu kontaktu i przeprowadzeniu bezpośredniej rozmowy z innymi uczestnikami.

Wyniki

Na egzaminie TELC C2 można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Aby zdać test, należy otrzymać 60% możliwej maksymalnej liczby punktów, czyli co najmniej 60 punktów. Informacje o wynikach można uzyskać po 6 tygodniach od daty egzaminu. Po zdaniu egzaminu TELC uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie zaawansowania oraz załącznik do certyfikatu. Załącznik to dokument przedstawiający graficzną, punktową oraz procentową ilustrację wyników każdej części składowej egzaminu. Certyfikat ważny jest dożywotnio.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu  prosimy o kontakt mailowy pod adresem: egzaminy@bestcentrum.pl

Poziomy egzaminów

Sprawdź z jakich poziomów oferujemy egzamin TELC C2

W jakim oddziale zdasz egzamin

Rodzaje egzaminów

Poziomujący, potwierdzający stopień, a może ogólny? Sprawdź, jakim rodzajem egzaminu jest TELC C2.

KORZYŚCI

W cenie egzaminu

Wybierając TELC C2 w „BEST” Centrum Egzaminacyjnym, możesz cieszyć się przydatnymi opcjami dodatkowymi w cenie egzaminu.

dodatkowo płatne

Powiększ pakiet o dodatkowe korzyści

„BEST” Centrum Egzaminacyjne proponuje zdającym szereg dodatkowych korzyści, z których możesz skorzystać odpłatnie w atrakcyjnej cenie, jeśli tylko chcesz.

Co chcesz dalej zrobić?