Arabski - Best Centrum

Arabski

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa AR1

Gramatyka

 • Alfabet i rzeczowniki, przymiotniki.
 • Alfabet II,zaimki osobowe,Zaimki dzierzawcze. przyjmek “min” Intro. Czasowniki.Czasownik “pisac” czas przyszly
 • Alfabet III.Czasowniki czas przyszły. Czasownik “być”. Przypadki intro. Liczba mnoga formy.
 • Przypadki na “damma”.Grupa przyjmek “nim” “ila” “an” “ala” Kontrukcja “Idafa” Czasowniki czas przeszły.
 • Czasowniki formy trzyliterowe Przypadki na “fatha” Przysłówek. Przeczenia.
 • Przypadki na “kasra”.Grupa przyjmek “inna”. Czasowniki forma dokonana i niedokonana.
 • Inne prypadki.Konstrukcja “al hal” inne pryjmki.
 • Czasowniki formy czteroliterowe. Czas teraźniejszy-przeszły i przyszly. Tworzenia słów.
 • Czasowniki pięcioliterowy i czasowniki niedokonane. Prefiksy i czasowniki.

Słownictwo

 • Kraje, kolory, dni tygodnia, słownictwo związane z literami.
 • Zawody, słownictwo związane z powitaniem, określeniem czasu. Pytania.
 • Miesiące, pory roku, rodzina i malżenstwo.
 • Części ciała, wygląd, cechy charakteru.
 • Części garderoby, zakupy.
 • Artykuły spożywcze, owoce i warzywa, smaki.
 • Podróż, dworzec kolejowy, port lotniczy.
 • Wakacje i natura, hotel, pogoda, czas wolny.
 • W domu, problemy zdrowotne,nagłe sytuacje, lekarze.

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa CHŃ1+

Gramatyka

 • Tworzenie zdań dokonanych.
 • Partykuła “le”.
 • Słownictwo związane z miarami.
 • Wyrażenia “du” oraz “zui”.
 • Wyrażenia “xian… ranhou…”, “zheng zai”.
 • Wyrażenie “(shi)… haishi…”.
 • Wyrażenia “…dehua…jiu”.
 • Wyrażenia “jiu” oraz “cai”.
 • Dokładniejsze przedstawienie partykuły “le”, Wyrażenie “de”.

Słownictwo

 • Słownictwo umożliwiające codzienną komunikację.
 • Strony świata, kierunki.
 • Różnice w liczebniku 2.
 • pory roku.
 • Struktura aglomeracyjnej miasta.
 • Słownictwo dot. spędzania czasu wolnego.
 • Słownictwo dot. kulinariów.
 • Słownictwo dot. życia codziennego (poszerzone).