Chorwacki

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa CH1

Gramatyka

 • Czasowniki – koniugacja
 • Czas terazniejszy Prezent
 • Przymiotniki dzierżawcze, zaimko dzierżawcze, zaimki deiktyczne
 • Nominativ
 • Stopiowanie przymiotnika
 • Lokativ, Dativ, Genitiv, Akkusativ
 • Czas przeszly Perfekt Instrumental
 • Czas przyszly Futur I
 • Tryb rozkazujący – Imperativ, zaimek względny
 • Tryb warunkowy-Kondicional
 • Enklityki, zaimki osobowe – odmiana, zaimek zwrotny
 • Imiesłów – Particip, Strona bierna – Pasiv
 • Spójniki, zdania współrzędnie i podrzędnie złożone

Słownictwo

 • W klasie
 • Ja i moja rodzina
 • Krawat – symbol Chorwacji
 • W domu, życie codzienne (plan dnia)
 • Zawody
 • Kuchnia chorwacka – w restauracji
 • Najstarsza narodowa pamiątka pisma i historii Chorwacji
 • Pory roku,pogoda
 • Boże Narodzenie w Chorwacji, zwyczaje
 • W sklepie z odzieżą, na poczcie, pisanie listu, rozmowa przez telefon
 • Środki lokomocji, wskazywanie drogi
 • Czas wolny
 • Dubrownik, w hotelu
 • Zagrzeb, wycieczka,
 • Świeta Wielkanocne,
 • Wieczne pióro kolejnym symbolem Chorwacji
 • Opis osoby
 • Program telewizyjny
 • Godziny
 • Podróż dookoła świata
 • Znaki zodiaku, urodziłam się ..
 • Chorwacja – geografia, historia, polityka..
 • U lekarza, części ciała