Grecki

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień I grupa GR1

Gramatyka

 • alfabet
 • odmiana czasownika”być”i jego zaprzeczenie
 • sposoby odmiany podstawowych czasowników “mieszkać”,”robić”,”mieć”
 • rodzajniki
 • ćwiczenia odmiany poznanych czasowników
 • różnice między słowami akcentowanymi [np.póli i poli].Odmiana rodzajników “jej,jego,nasz,wasz”etc.w kontekście rodziny
 • liczebniki do 10
 • odmiana wg rodzaju podstawowych przymiotników
 • stopniowanie przymiotników
 • liczba mnoga
 • różnice między “mia” i “ena”
 • czasowniki kończące się na “-mai”
 • odmiana rodzajników
 • biernik i dopełniacz
 • liczebniki główne.
 • pory roku
 • godziny
 • tryb rozkazujący
 • zastosowanie czasownika “prepi/na”
 • Czasownik”areso”
 • czasowniki związane z wyrażaniem siebie.tj”myślę..sądzę..moim zdaniem..”
 • Czas przyszły.przetwarzanie czasowników na czas przyszły.
 • Odmiana liczebników
 • liczebniki porządkowe
 • podsumowanie wiadomości gramatycznych
 • czas przyszły

Słownictwo

 • związane z pochodzeniem [nazwy państw],
 • słownictwo o rodzinie
 • słownictwo związane z Grecją
 • Rodzina-wersja rozbudowana,relacje między poszczególnymi członkami rodziny.Kolory-jako wprowadzenie do przymiotników.
 • Rzeczowniki związane z wyglądem osób,ubrania
 • Słownictwo związane z określaniem wyglądu,zawodem.
 • Słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem/zabawą./Mikołajem.Omówienie tych świąt w Grecji.
 • Słownictwo związane z potrawami,jedzeniem.
 • Słownictwo związane przemieszczaniem się oraz czasem
 • Z miejscami takimi jak lotnisko i dworzec
 • pory roku,miesiące, charakterystyka poszczególnych pór roku
 • Leksyka związana z walentynkami, z uczuciami międzyludzkimi.
 • eksyka związana z Wielkanocą, omówienie świąt w Grecji i w Polsce.
 • Leksyka związana z wizytą u lekarza/aptece, ze zdrowiem.
 • Części ciała.
 • Leksyka związana z określaniem ilości [kg/dkg etc],produkty spożywcze.
 • Wakacje,urlop.
 • Kultura w Grecji.-kino,film,teatr,literatura.