Hiszpański

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień I grupa H1

Gramatyka

 • Rodzaje i liczba przymiotników i rzeczowników
 • Zaimki pytające
 • Rodzajniki określone i nieokreślone
 • Zaimki wskazujące, zaimki dzierżawcze
 • Czas teraźniejszy czasowników regularnych i nieregularnych i zwrotnych
 • Czasowniki Haber/Estar
 • Tryb rozkazujący
 • Czasownik Gustar
 • Dopełnienie bliższe
 • Formy tener + que
 • Konstrukcja gerundio
 • Zaimki osobowe i czasowniki występująca z zaimkami
 • Konstrukcja Ir+a+ bezokolicznik
 • Znaczniki czasu
 • Participios
 • Czas Preterito Perfecto
 • Preterito indefnido
 • Porównania
 • Preterito Indefinido czasowników nieregularnych
 • Czasowniki nieosobowe
 • Preterito Imperfecto  czasowników regularnych i nieregularnych
 • Formy zaprzeczania- nigdy
 • Dopełnienie dalsze
 • Zadania warunkowe
 • Konstrukcja Hay+ que
 • Powtórzenie czasów przeszłych

Słownictwo

 • Narodowości
 • Alfabet
 • Liczebniki od 0-30
 • Zawody
 • Słownictwo związane z opisywaniem połozenia
 • Środki transportu
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Zainteresowania
 • Jedzenie, odzież, rodzina
 • Cechy charakteru
 • Liczebniki główne i porządkowe
 • Rozrywka
 • Miesiące
 • Zwroty do rozmowy telefonicznej
 • Stan ducha i samopoczucie
 • Nazwy przestrzeni geograficznej
 • Wyrażanie zawodu, zaskocznia i znudzenia
 • Klimat i pogoda
 • Sport
 • Części ciała, choroby, lekarstwa
 • Wydarzenia historyczne

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień II grupa H2

Gramatyka

 • Rewizja czasów przeszłych: preterito perfecto/preterito indefinido
 • Peryfraza werbalna: estar + gerundio/llevar + gerundio
 • Zastosowanie SER i ESTAR
 • Czas FUTURO IMPERFECTO (formy regularne i nieregularne)
 • Czasownik PARECER w relacji z dopełnieniem dalszym i bliższym
 • Atoniczne zimki osobowe w funkcji komplementarnej akusatywnej i datywnej
 • Duplikacje dopełnieniowe typu: Se lo dije a Pablo….
 • Czas PRESENTE DE SUBJUNTIVO (kompleksowy wykład: tworzenie, oboczności, formy nieregularne, zastosowanie)
 • Tryb rozkazujący (afirmacja i przeczenie)
 • Czas PRESENTE DE SUBJUNTIVO (kontynuacja)
 • Czas CONDICIONAL SIMPLE
 • Zaimek zwrotny SE w konstrukcjach ekwiwalentnych do polskich zdań bezosobowych
 • Czas PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO
 • Kompilacja dotychczasowego matariału gramatycznego: utrwalanie
 • Mowa zależna i niezależna
 • Rekcja niektórych czasówników
 • PRESENTE DE SUBJUNTIVO (kontynuacja)
 • FUTURO PERFECTO (wyrażanie przypuszczenia w przeszłości)
 • Przyimki i stopniowanie absolutne (repetycja)
 • Cuando + SUBJUNTIVO/ INDICATIVO
 • Juicios de valor (kompletny zestaw) z użyciem SUBJUNTIVO
 • Deminutywy
 • Struktury bezosobowe SE
 • Stopień wyższy nieregularny (mayor, mejor, menor…)
 • Czasy gramatyczne – utrwalanie
 • Struktury bezosobowe SE
 • PRETERITO PERFECTO de subjuntivo (teoria, zastosowanie)
 • Czasy gramatyczne – utrwalanie
 • Zaimki względne
 • Preterito perfecto de subjuntivo cd.
 • Zaimki atoniczne w funcji dopełnień + subjuntivo oraz indicativo
 • Rewizja zaimków tonicznych
 • Zdania warunkowe drugiego stopnia
 • Wyrażenia modalne i “juicios de valor”
 • PRETERITO IMPERFECTO de subjuntivo
 • Zdania koncesywne
 • Peryfrazy werbalne
 • Rewizja wszystkich przyimków hiszpańskich
 • Powtarzanie czasów
 • Pominięcie wdrożenia nowości gramatycznych z obu jednostek w celu ścisłego utrwalania i ćwiczenia dotychczas poznanych zawiłości z zakresu gramatyki (mało istotna zawartośc gramatyczna obu jednostek zostanie dokończona w roku przyszłym)

Słownictwo

 • Dane osobowe
 • Dokumenty osobiste, druczki
 • Przymiotniki opisujące stany: harto, optimista, amable, etc.
 • Przymiotniki do opisywania osobowości
 • Zwroty: CREO QUE, ME PARECE QUE, SUPONGO QUE
 • Czasowniki związane z czynnościami domowymi
 • Leksyka z zakresu kulinariów
 • Leksyka z zakresu odżywiania się
 • Podróże
 • Terminologia typu: TRAFICO, COCHE
 • Ćwiczenia na materiale leksykalnym z ostatnich jednostek
 • SABER, ENTERARSE DE QUE
 • Określenia czasowne typu: ale dia siguiente, el mes que viene, pasado manana, etc
 • Leksyka prasowa i telewizyjna
 • Zwroty i wyrażenia, czasowniki, pojęcia związane z medycyną i zdrowiem
 • Leksyka związana z turystyką i podróżami
 • Leksyka: zwierzęta, nazwy geograficzne, etc.
 • Leksyka związana z pracą i ofertami pracy
 • Terminologia semispecjalistyczna
 • Przymiotniki opisujące zachowania
 • Rzeczowniki odczasownikowe
 • Słownictwo związane z zawodami, z domem, wynajmem mieszkania, etc.
 • Leksyka semimarketingowa
 • Zwroty używane w sklepie
 • IMPORTAR, MOLESTAR (w zwrotach grzecznościowych w strukturze complementu pośredniego)
 • Zwroty modalne do opinii
 • Idiomy (frases hechas)
 • Leksyka związana z rozrywką
 • Leksyka dotycząca kultury
 • Czasowniki trudne w odmianie
 • Zestawy leksykalne utrwalające dotychczasowy maretiał

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień III grupa H3

Gramatyka

 • Zdania podrzędne z przyimkiem
 • Kolokacje, idiomy i nazwy zbiorowe
 • Przysłówki i rozkazy
 • Czasowniki “quedarse” i “poner”, opis wyglądu (powtórzenie)
 • Zaimki miejsca
 • Określenia czasu
 • Peryfrazy czasownikowe
 • Czasy “Imperfecto” i “Indefinido”, różnice w zastosowaniu
 • Imperfecto de subjuntivo
 • Tryb warunkowy (I, II)
 • Zaimek „para” z trybem Indefinido lub Subjuntivo, czasowniki z przyimkami
 • Prawa, obowiązki i zakazy – tworzenie
 • Czasowniki z przyimkami (I, II)
 • Czasownik „pasar”
 • Zdania podrzędne rzeczownikowe (I, II)
 • Spójniki i słowa, które łączą i organizują wypowiedzi
 • Wyrażanie odmowy
 • Składanie życzeń, pożegnania i gratulacje
 • Formy „Pluscuamperfecto de subjuntivo”
 • Tryb warunkowy III oraz „como si”

Słownictwo

 • Związane ze słownikami, słowami
 • „Fałszywi przyjaciele”
 • Opisy pozycji ciała (oparty, wzrusza ramionami, etc.)
 • Kino i aktorzy
 • Lata i stulecia, etapy życia
 • Mój bohater – cechy bohatera
 • Moja przeszłość
 • Miejsce, klimat, środowisko
 • Zwierzęta
 • Słownictwo wiązane z osobami, ich zachowaniem i charakterem
 • Uczucia pozytywne i negatywne
 • Osobowość

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień DELE - grupa DELE Diplomas de Español Lengua Extranjera

Gramatyka

 • Wyrażenia idiomatyczne z czasownikiem “mówić”
 •  Wyrażenia idiomatyczne z nazwami kolorów
 •  Tryb subjuntivo: pretérito imperfecto (powtórzenie, uzupełnienie); Mowa zależna; Następstwo czasów
 •  Zaimki względne (powtórzenie); Peryfrazy czasownikowe (z bezokolicznikiem, formą gerundio i participio)
 • Powtórzenie czasów przeszłych
 • Powtórzenie trybów warunkowych oraz trybu rozkazującego
 • Powtórzenie i rozszerzenia zastosowania czasowników “ser” i “estar”
 • Tworzenie porównań i stopnia najwyższego
 • Tworzenie wypowiedzi bezosobowych
 • Powtórzenie zagadnień gramatycznych do Egzaminu DELE Intermedio

Słownictwo

 • Środowisko naturalne, sztuka, dom (rodzaje i otoczenie)
 • Kościół i religia, małżeństwo, nałogi (palenie)
 • Zdrowie i służba zdrowia
 • Nowe środki komunikacji:
 • Forum, chat, email, sms
 • Czas wolny i wypoczynek
 • Kino
 • Słownictwo związane z licytacją
 • Muzyka i malarstwo
 • Historia
 • Administracja i prawo
 • Sztuka
 • Relacje rodzinne
 • Święta i uroczystości
 • Charakter człowieka i sława
 • Kuchnia i zmysły
 • Sport, podróże (lotnisko) i bagaż
 • Muzea, internet