Japoński - Best Centrum

Japoński

Zajęcia 1 x co 2 tygodnie po 180 minut

Stopień I grupa JAP1

Gramatyka

 • Czas teraźniejszo – przyszły
 • Zdania twierdzące, pytające, przeczące
 • Zaimki osobowe, wskazujące, dzierżawcze
 • Liczebniki
 • i-przymiotniki
 • Okolicznik miejsca
 • na-przymiotniki, i-przymiotniki -porównanie, odmiana / znaki kanji
 • Formy czasowników
 • Okoliczniki czasu / znaki kanji
 • Czas przeszły
 • Łączniki zdań / znaki kanji
 • Forma przeszła i- przymiotników / znaki kanji
 • Formy czasownika być
 • Klasyfikatory / znaki kanji
 • Konstrukcje: już (mo), jeszcze nie (mada nai)
 • Sugerowanie zmia (konstrukcja – ni narimasu)
 • Połączenia przymiotników / znaki kanji
 • Czasowniki wyrażające dawanie i otrzymywanie
 • Konstrukcja -masho- wyrażanie chęci, intencji

Słownictwo

 • Przedastawianie się, poznawanie postaci
 • Szkoła
 • Alfabet japoński – hiragana
 • Liczebniki 1-1000
 • Charakterystyka miejsc, ludzi (i-przymiotniki)
 • Przedmioty w sali
 • Wprowadzenie znaków kanji
 • Szkoła, stołówka szkolna
 • Charakterystyka miejsc, ludzi (na-przymiotniki)
 • Alfabet japoński – katakana
 • Dni tygodnia
 • Czasowniki
 • Określenia czasu: dzisiaj, wczoraj etc.
 • Miesiące, pory roku
 • Dzień wolny
 • Kraj pochodzenia
 • Wycieczka do Kioto
 • Środki transportu
 • CX
 • Sklep
 • Opis pogody
 • Kierunki
 • Wspomnienia z dzieciństwa
 • Rodzina

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień II grupa JAP2

Gramatyka

 • Rzeczowniki odprzymiotnikowe następstwo czasowe, umiejscawianie czynności dokładnie ‘teraz’, znaki kanji
 • Wyliczanie wykonywanych czynności, forma prosta czasownika, przymionika i rzeczownika, cytowanie, znaki kanji
 • Wyjaśnianie pojęć, dookreślanie rzeczownika czasownikiem, znaczenie reultatywne formy ‘te-iru’, znaki kanji, partykuła ‘ka’
 • Forma wolitywna czasownika, ‘lubię’ i ‘nie lubię’, pozwolenie, zakaz, delikatna prośba, znaki kanji
 • Obowiązki (~nakerebanarimasen), zaprzeczone pozwolenie, ‘już’, ‘tylko i wyłączne’, znaki kanji
 • Forma potencjalna czasownika, tryb warunkowy (~tara), znaki kanji
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, następstwo przyczynowo-skutkowe, znaki kanji
 • Mieć’, porównywanie, dawanie rad, znaki kanji
 • Tryb warunkowy (~to), ‘podczas’, doświadczenia, znaki kanji

Słownictwo

 • Wycieczka, zwiedzanie, warunki pogodowe, podróżowanie środkami lokomocji.
 • Literatura, biblioteka, choroba.
 • Ubrania, kupowanie prezentów, praca.
 • Hobby, umiejętności.
 • Podróżowanie za granicą, wizyta u lekarza.
 • Podróżowanie, wieś.
 • Kemping, przyroda.
 • Części ciała, zdrowie.
 • Festiwale, powrót w rodzinne strony.