Rosyjski - Best Centrum

Rosyjski

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 min.

Stopień podstawowy grupa R1

Gramatyka

 • Wprowadzenie liter i głosek
 • Co to jest? Kto to jest? Jak masz na imię? Ile masz lat?
 • U mienia…. Na kogo ty pohozh?
 • Przymiotniki: duży-mały, ładny, czysty itp
 • Czasowniki: lubieć, robić, chcieć itp.
 • Gdzie mieszkasz? Jakie masz mieszkanie/dom? Jaki jest twój pokój? Która jest godz.? Liczebniki, czasowniki -myć, sprzątać, gotować itp.
 • Gdzie się uczysz? W ktorej jesteś klasie?
 • Gdzie pracujesz? Kim jestes z zawodu/ z wykształcenia?
 • O której godz…?
 • Czym się interesujesz?
 • To jest mój przyjaciel; Przyjaźnic się z… Jaki jest twój przyjaciel? Gdzie mieszka? Czym się interesuje?
 • Przymiotniki: dobry, wesoły, poważny, ciekawy itp.
 • Wygląd zewnetrzny
 • Moje miasto – miasta i narodowości
 • Przyimki – obok, pod, przy, w
 • Spotkać się z kim?
 • Użycie form gdzie, dokąd, skąd
 • Pytanie o drogę – zwroty grzecznościowe
 • Tryb rozkazujący
 • Co się komu podoba
 • W sklepie. Iść po co? Odmiana czas. kupić-kupować; Gdzie można co kupić? Zwroty grzecznościowe w sklepie. Czy to jest tanie czy drogie? Pytanie o cenę
 • Poczta – wysyłamy list, kartkę pocztową; odm. czas. pisać- napisać, wysłać, (za)dzwonić, kupić (powt.); rodzaje znaczków; odmiana zwrotu do siebie nawzajem (drug drugu)
 • Kulinaria; odm. czas. jeść (śniadanie, obiad, kolację); chcieć; lubieć; godziny; gdzie można co zjeść? Jak zamówić w restauracji obiad; liczebniki (powt.)

Słownictwo

 • Ja i moja rodzina
 • Przedmioty w klasie
 • Zawody
 • Liczebnik 1-30
 • Rodzina, czynności domowe,
 • Zainteresowania, hobby, zawody
 • Pomieszczenia w domu, przedmioty w domu, czynności domowe
 • Kolory
 • Nazwy przedmiotów szkolnych, szkół, zawody cd.,
 • Dni tygodnia
 • Zainteresowania, hobby
 • Wygląd zew., cechy charakteru, zainteresowania
 • Nazwy obiektów, transport miejski
 • Zwroty grzecznościowe
 • Nazwy działów w sklepie, produktów, jednostki miary
 • Nazwy kartek pocztowych, rodzaje znaczków, formy grzecznościowe w listach
 • Nazwy dań i składników, restauracji i kawiarni

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień średniozaawansowany grupa R2

Gramatyka

 • В семье нас четверо Семейные обязанности. Как решить проблему неравной нагрузки в семье. Моё участие в домашних делах.
 • Дорогие папа и мама! Этикет личного письма.
 • Мой брат, мой друг. Отношения между братьями и сёстрами. Характеризуем брата / сестру. Кодекс братских отношений. Вручаем подарки, благодарим за подарок, извиняемся перед братом / сестрой. 
 • Тебе идёт мини. Внешний вид человека. Молодёжная мода. Фасоны и цвета одежды. Речевой этикет: комплименты и ответ на них. 
 • Я эгоистка Черты характера и поведение людей. Наши достоинства и недостатки. 
 • Тили-тили тесто, жених и невеста… Школьная любовь. Интернет-форум.  
 • Дома и стены помогают. Дом, квартира. Обстановка квартиры. Ремонт.

Słownictwo

 • 1 i 2 koniugacja czasowników
 • Powtórka wiadomości o deklinacjach
 • Reguła łączenia liczebników 2, 3, 4 z przymiotnikiem rzeczownikiem rodzajów męskiego i nijakiego
 • Rekcja wybranych czasowników
 • Czas przyszły czasowników
 • Czas przeszły czasowników
 • Konstrukcja: друг друга
 • Formy: купить/покпать, надеть/надевать/одеть/одеться
 • Tryb rozkazujący
 • Czasownik + „бы”
 • Przysłówki ruchu
 • Дома и стены помогают
 • С чего начинается коллекция? Требуются опытные компьютерщики
 • «Применяйте, люди, обтирание!»
 • «… Я выловлю мышей…»

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień zaawansowany grupa RZ

Gramatyka

 • Imiesłowy przymiotnikowe czynne i czasu teraźniejszego.
 • Kategoria ożywioności i nieożywioności; biernik i dopełniacz.
 • Варить, шинковать, нарезать кубиками, соломкой.
 • Rozróżnienie przymiotników pусский – российский, федеративный – федеральный.
 • Konstrukcje: состоит из, включает в себя, принадлежит к чему, составляет сколько чего.
 • Действовать от имени, приобретать от имени. Imiesłowy przysłówkowe.
 • Elementy słowotwórstwa.
 • Tworzenie przymiotników odrzeczownikowych.
 • Konstrukcje; Вопреки (чему), несмотря (на что), хотя.

Słownictwo

 • Samochód: naprawa i eksploatacja. Zwyczaje kierowców.
 • Zwierzęta domowe i dzikie. Problem bezdomności zwierząt.
 • Kuchnia. Przygotowywanie posiłków. Tradycje kulinarne.
 • Rosja – nasz partner ekonomiczny. Ustrój państwowy Rosji.
 • Gospodarka Rosji. Podstawowe gałęzie przemysłu.
 • Prawo i przedsiębiorczość.
 • Marketing, reklama.
 • Struktura i organizacja firmy. Działalność firmy.
 • Rynek pracy i zatrudnienie