Grecki

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa SZ1

Gramatyka

 • Alfabet szwedzki
 • Okoliczniki czasu: wczoraj, dziś i jutro
 • Liczebniki 0-100
 • Rodzaje gramatyczne
 • Zaimki osobowe
 • Forma grzecznościowa
 • Bezokolicznik
 • Szyk wyrazów w zdaniach twierdzących i pytających
 • Rodzajnik określony
 • Czasowniki modalne
 • Liczba mnoga szwedzkich rzeczowników
 • Przymiotniki
 • Liczba mnoga szwedzkich rzeczowników
 • Zaimki osobowe
 • Wyrażenia czasu
 • Czasowniki złożone
 • Stopniowanie przymiotników
 • Zaimki wskazujące
 • Czasownik „lubić”/”sądzić o”
 • Tryb rozkazujący
 • Czas przeszły
 • Stopniowanie przymiotników
 • Zaimki dzierżawcze
 • Przysłówki
 • Przedrostek „o-”
 • Czas przeszło-teraźniejszy i zaprzeszły
 • Zaimki nieokreślone
 • Czasowniki i zaimki zwrotne
 • Czas przeszły
 • Czasowniki „tycka”, „tänka” i „tro”
 • Przymiotniki bez końcówek
 • Zaimek dzierżawczo – zwrotny

Słownictwo

 • Szwecja i inne państwa europejskie
 • Mapa i nazwy geograficzne
 • Słownictwo dot. rodziny
 • Dni tygodnia, miesiące
 • Kolory
 • Tytułowanie osób
 • Różne zawody
 • Posiłki, potrawy, napoje
 • Zegary, określenia czasu
 • Tradycja oraz słownictwo związanie ze świętem św. Łucji
 • Pory roku
 • Wakacje w domku letniskowym
 • Pogoda i słownictwo związane z pogodą
 • Banki, pieniądze, ceny
 • Zakupy, podatek VAT
 • Słownictwo dot. obiektów w mieście, na ulicy, itd.
 • Napoje; potrawy; mięso, owoce, warzywa
 • Słownictwo dot. samochodu i podróżowania; części samochodu
 • Strony świata i kierunki
 • Słownictwo dot. szwedzkiego święta Midsommar
 • Słownictwo dot. rodziny
 • Rzeczowniki i przymiotniki wyrażające narodowość
 • Słownictwo dot. podróży autobusem, pociągiem, samolotem
 • Słownictwo dot. teatru, kina, muzeów
 • Słownictwo dot. komunikacji miejskiej
 • Szwedzki system polityczny