Ukraiński - Best Centrum

Ukraiński

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 minut

Stopień podstawowy grupa UR1

Gramatyka

 • Wprowadzenie liter i głosek
 • Co to jest? Kto to jest? Jak masz na imię?
 • Moja rodzina
 • Czy masz….?
 • Zaimki osobowe: ja, ty, my
 • Odmiana czasowników: być, czytać, pracowac, pisać
 • Formy zwrotów grzecznościowych
 • Gdzie mieszkasz? Jakie masz mieszkanie/dom? Jaki jest twój pokój?
 • Odmiana czasowników: stać, leżeć, wisieć
 • Przymiotniki: duży, mały, szeroki, wąski
 • Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru
 • Odmiana przymiotników, rzeczowników
 • To jest mój przyjaciel… Jaki jest twój/twoja…..?
 • Mój dzień
 • Liczebniki
 • Godziny. Która godz.? O której godz….? Pory roku. Jaki dzisiaj dzień?
 • Moje miasto – miasta i narodowości
 • Przyimki – obok, pod, przy, w
 • Spotkać się z kim?
 • Użycie form: gdzie, dokąd, skąd
 • Pytanie o drogę – zwroty grzecznościowe
 • Tryb rozkazujący
 • Co się komu podoba
 • Czas przeszły i przyszły
 • Zaimki to, ten, tamten
 • Zasady pisowni apostrofa
 • W sklepie. Iść po co? Odmiana czas. kupić – kupować; Gdzie można co kupić? Zwroty grzecznościowe w sklepie. Czy to jest tanie czy drogie? Pytanie o cenę
 • Stopniowanie przymiotników
 • Poczta – wysyłamy list, kartkę pocztową
 • Odmiana czasowników: pisać – napisać, wysłać, (za)dzwonić, kupić (powt.)
 • Rodzaje znaczków
 • Odmiana zwrotu do siebie nawzajem (odyn odnomu)
 • Telefon do przyjaciela
 • Zwroty grzecznosciowe
 • W restauracji
 • Odmiana czasowników: jeść (śniadanie, obiad, kolację); chcieć; lubieć
 • Godziny
 • Gdzie można co zjeść? Jak zamówić w restauracji obiad
 • Odmiana czasowników: dać, jeść, opowiedzieć, odpowiedzieć
 • Przysłówki miejsca: jak? gdzie? kiedy?

Słownictwo

 • Ja i moja rodzina
 • Przedmioty w klasie
 • Rodzina, czynności domowe
 • Zainteresowania, hobby
 • Zwroty grzecznościowe
 • Zawody
 • Miejsca
 • Pomieszczenia w domu, przedmioty w domu
 • Kolory
 • Cechy charakterów, części ciała
 • Dni tygodnia, pory dnia
 • Miejsca pracy i wypoczynku
 • Przedmioty wokół nas
 • Pory roku, nazwy miesięcy
 • Nazwy obiektów, transport miejski
 • Zwroty grzecznościowe
 • Nazwy działów w sklepie, produktów
 • Jednostki miary
 • Nazwy kartek pocztowych, rodzaje znaczków
 • Formy grzecznościowe w listach, w rozmowie telefonicznej
 • Nazwy dań i składników
 • Rodzaje sklepów, restauracji i kawiarni
 • Nazwy owoców i warzyw