Włoski - Best Centrum

Włoski

Zajęcia 1 x w tygodniu po 135 min.

Stopień I grupa W1

Gramatyka

 • Wymowa, alfabet, rodzajnik określony (unita introduttiva)
 • Czas teraźniejszy – 3 koniugacje, forma grzecznościowa (unita 1)
 • Rodzajnik nieokreślony
 • Przymiotniki – l.poj. i l.mn.
 • Czasowniki nieregularne
 • Przyimki (unita 1 i 2)
 • Czasowniki modalne
 • Określanie położenia, przyimki miejsca
 • Zaimki dzierżawcze
 • Przyimki połączone z rodzajnikami
 • Czas przeszły passato prossimo
 • Czasowniki regularne i nieregularne
 • Czasowniki modalne w czasie przeszłym
 • Pierwszy tryb warunkowy
 • Czas przyszły prosty i złożony
 • Zaimki dzierżawcze
 • Czasowniki volerci, metterci
 • Czas imperfetto
 • Czas przeszły dokonany czy niedokonany – różnice w użyciu
 • Czas zaprzeszly

Słownictwo

 • Niektóre rzeczowniki z I rozdziału
 • Liczby do 30
 • Narodowości, nazwy krajów
 • Nazwy zawodów
 • Nazwy ulic
 • Pozdrowienia
 • Nazwy zawodów kontynuacja
 • Regiony i miasta włoskie
 • Części ciała
 • Opis domu/mieszkania
 • Liczebniki do 2000 (unita 1 i 2)
 • Słownictwo związane z zimą, sporty zimowe, góry
 • Pomieszczenia w domu, meble
 • Na poczcie
 • Miesiące, pory roku
 • Liczebniki porządkowe
 • Ceny
 • Czynności w wolnym czasie
 • Praca
 • Słownictwo związane z kupowaniem w barze
 • Świętawe Włoszech
 • Podróżowanie pociągiem we Włoszech
 • Włosi przy stole – kuchnia włoska
 • Kino włoskie

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut

Stopień I grupa W1

Gramatyka

 • Alfabet
 • Rzeczowniki i przymiotniki – uzgadnienie
 • Rodzajnik określony
 • Czasowniki – być, nazywać się, mieć
 • Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym
 • Forma grzecznościowa
 • Rodzajnik nieokreślony
 • Czasowniki modalne
 • Niektóre czasowniki nieregularne
 • Przyimki
 • Rodzajnik cząstkowy DI
 • Wyrażenie miejsca: c’e, ci sono
 • Zaimki dzierzawcze
 • Czas przeszły prosty
 • Przysłówek CI oraz inne przysłówki związane z czasem przeszłym
 • Formy nieregularne oraz czasowniki modalne tego czasu
 • Czas przyszły prosty i złożony – użycie oraz formy nieregularne
 • Zaimki dzierżawcze oraz ich użycie z członkami rodziny
 • Przymiotniki zachowujace się jak rodzajniki
 • Czas przeszły niedokonany oraz jego formy nieregularne
 • Porównanie czasu przeszłego prostego z przeszłym niedokonanym
 • Czas zaprzeszły

Słownictwo

 • Formy witania się i zwroty grzecznościowe
 • Liczby
 • Narodowości
 • Wygląd zewnętrzny
 • Czas wolny oraz hobby
 • Opisywnie mieszkania
 • Dni tygodnia, godziny oraz liczebniki porządkowe
 • Miesiące i pory roku
 • Słownictwo związane z pocztą
 • Sprzęty domowe / meble
 • Słownictwo wziązane z barem/ kawiarnią
 • Czas wolny oraz hobby (2)
 • Słownictwo związane z podróżami i świętowaniem
 • Pogoda
 • Rodzina oraz uczucia
 • Jedzenie i restauracja
 • Słownictwo związane z gotowaniem
 • Film oraz kino
 • Opowiadanie o  wspomnieniach
 • Żywność oraz robienie zakupów
 • Typy sklepów

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień II grupa W2

Gramatyka

 • Powtórka i utrwalenie  materiału (rodzajniki, l.p i l.mn, czasy, przyimki)
 • Czasy przyszłe: futuro semplice i fututo anteriore
 • 1 i 2 periodo ipotetico, zaimki dzierżawcze
 • Czasy przeszłe imperfetto i trapassato prossimo
 • Zaimki dopełnienia bliższego
 • Partykuła zaimkowa ne
 • Zaimki dopełnienia bliższego w czasach złożonych
 • Formy: stare facendo qualcosa i stare per fare qualcosa
 • Zaimki dopełnienia dalszego
 • Tryb rozkazujący ( forma grzecznościowa)
 • Tryb rozkazujący (pozostałe formy oraz negacja)
 • Tryb przypuszczający condizionale semplice
 • Wyrażanie przyszłości w przeszłości
 • Powtórzenie wiadomości z całego kursu

Słownictwo

 • Dane osobowe, narodowości, cechy charakteru i wyglad zewnętrzny
 • Czas wolny, opis otoczenia
 • Elementy krajobrazu
 • Prognoza pogody, zjawiska atmosferyczne
 • Ubrania, akcesoria
 • Krewni i powinowaci
 • Święta i uroczystości (religijne, państwowe)
 • Teatr,  film, kino
 • Rodzaje sklepów i produkty dostępne w nich (spożywcze, przemysłowe, AGD itp.)
 • Miary i wagi
 • Formy płatności
 • Odzież, obuwie
 • Kolory, materiały
 • Moda włoska, projektanci włoscy
 • Telewizja: programy telewizyjne: rozrywka, publicystyka
 • Prasa włoska
 • Droga: kierunki, wyrażenia
 • Miasto: budynki, lokale, życie w mieście
 • Stres, otyłość
 • Muzyka rozrywkowa: koncery, rodzaje muzyki, instrumenty

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień III grupa W3

Gramatyka

 • Powtórka i utrwalenie materiału: czasy proste i złożone, zaimki, tryb rozkazujacy i warunkowy
 • Zaimki łączone, zaimki łączone w czasach złożonych
 • Zaimek względny “che”, “cui”, “il (la) quale”
 • Czasownik ‘stare’ + gerund, czasownik ‘stare’ per + bezokolicznik
 • Porównania między dwoma rzeczownikami i zaimkami
 • Porównanie między dwoma przymiotnikami, czasownikami lub ilością
 • Stopień najwyższy przymiotników – wyjątki
 • Przysłówki
 • Słowotwórstwo
 • Tryb Congiuntivo presente, passato
 • Czasowniki nieregularne w trybie gongiuntivo, użycie congiuntivo
 • Tryb rozkazujący ( forma grzecznościowa)
 • Tryb rozkazujacy z zaimkami
 • Forma przecząca w trybie rozkazujacym
 • Tryb congiuntivo imperfetto i trapassato
 • 1,2 i 3 Periodo ipotetico
 • Powtórka materiału gramatycznego przerobionego na kursie

Słownictwo

 • Rodzaje filmów
 • Pomieszczenia w domu
 • Święta
 • Pory roku, miesiące
 • System szkolnictwa włoskiego
 • Przepraszanie/usprawiedliwianie się, odpowiadanie na czyjeś przeprosiny/ usprawiedliwienia
 • Wyrażanie zdziwienia/niedowierzania
 • Pieniądze, praca, systemy płatności
 • Włoskie przysłowia
 • Rozpoczynanie i zakańczanie listu lub emaila
 • Zawody
 • Włoskie marki
 • Podróżowanie po Włoszech, regiony i miasta włoskie
 • Rezerwacja pokoju w hotelu, pytanie o dodatkowe informacje dotyczące pokoju, słownictwo związane z hotelami/podróżowaniem
 • Problematyka współczesna: ochrona środowiska, emigracja, narkotyki, przestępczość
 • Zdrowie, sporty, bycie w formie, medycyna niekonwencjonalna, jak pozostać młodym
 • Muzyka, opera, tytuły sławnych książek, oper, filmów włoskich
 • Środowisko, agroturystyka, materiały budowlane, zagrożenia środowiska
 • Czas wolny
 • Technologia, komputer i internet

Zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut lub 1 x w tygodniu po 135 minut

Stopień CILS - grupa CILS

Gramatyka

 • Powtórka zaimków złożonych, czasów prostych i przyimków (unita 1)
 • Powtórka czasów przeszłych
 • Czas passato remoto (unita 4)
 • Czas trapassato remoto (unita 4)
 • Congiuntivo presente
 • Tryb rozkazujący – powtórka i rozszerzenie wiadomości
 • Tryb rozkazujący
 • Tryb łączący w czasie przeszłym
 • Tryb łączący – ciąg dalszy, użycie
 • Tryby warunkowe
 • Strona bierna
 • Strona bierna z czasownikami „dovere” i „potere”
 • SI passivante – użycie
 • Mowa zależna
 • Tryby warunkowe w mowie zależnej
 • Gerundio semplice i Gerundio composto
 • Infinito presente i passato
 • Participio presente i passato – różne rodzaje imiesłowów

Słownictwo

 • Praca, jedzenie, dom, ubrania
 • Przymiotniki, słownictwo związane ze świętowaniem
 • Słownictwo związane ze świętami w Polsce i we Włoszech
 • Rozrywka, rodzaje i gatunki filmów i książek (unita 1 + materiały dodatkowe)
 • Słownictwo związane z ekologią
 • Nazewnictwo mieszkaniowe
 • Różnice miasto-wieś
 • Słownictwo komputerowe, nowe technologie
 • Reklama
 • Przysłowia włoskie
 • Słownictwo związane ze sztuką
 • Narkotyki, używki
 • Dyskryminacja i stereotypy
 • Horoskop i znaki zodiaku
 • Słownictwo – książki i literatura
 • Ćwiczenia leksykalne związane z egzaminem CILS/CELI – testy na słownictwo